Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV

Thứ Sáu, 26/06/2020, 14:42 [GMT+7]
.
.

Ngày 26/6, tại TX Đông Triều, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu làm lễ chào cờ
Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 300 đại biểu là đảng viên tiêu biểu của 46 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc thị xã.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX Đông Triều đã nỗ lực triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV. Đến nay, 14/14 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 15,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thị xã đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng: Thành lập mới 4 phường, hoàn thành đề án công nhận thị xã là đô thị loại III; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM với 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó xã Việt Dân được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh và cả nước; đã hình thành được một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, TX Đông Triều đã thực hiện các đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng, nhất là kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính đạt kết quả rõ rệt. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được chú trọng đúng mức; công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,06%, phấn đấu hết năm 2020, thị xã không còn hộ nghèo. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 5.250 USD, tăng gấp 2,36 lần so với năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích đáng trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  các dân tộc TX Đông Triều đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong đà phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, TX Đông Triều đang đứng trước rất nhiều cơ hội mới có thể tạo đột phá phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Trong mục tiêu tổng quát của báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Đông Triều lần thứ XXV đề ra đã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, khát vọng đổi mới của Đảng bộ TX Đông Triều.

Nhấn mạnh nhiệm vụ cần tập trung nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Đông Triều phải phát huy tối đa các tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt của địa phương cửa ngõ phía Tây của tỉnh và khai thác mạnh mẽ các cơ hội phát triển khi hàng loạt các dự án hạ tầng hoàn thành. Xác định khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, do đó cần tiếp tục cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh với giá trị gia tăng lớn. Đồng thời phát triển hợp lý, có hiệu quả ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản theo quy hoạch. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp dọc theo tuyến đường tốc độ cao và quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, tạo mặt bằng sạch thu hút các nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực.

Lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các đại biểu dự đại hội.
Lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các đại biểu dự đại hội.

Cùng với tập trung cho công nghiệp, TX Đông Triều cần chú trọng quản lý, bảo tồn, phát huy, khai thác hiệu quả các Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần, Phân viện Trần Nhân Tông, Học viện Phật giáo, Khu du lịch văn hóa Ngọa Vân - Hồ Thiên, gắn với Khu di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Yên Tử, nhất là khi được UNESCO công nhận quần thể di tích Nhà Trần và Khu di tích danh thắng Yên Tử là Di sản văn hóa thế giới.

Bên cạnh đó, phát huy lợi thế phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh và du lịch cộng đồng bền vững; kiên trì thực hiện phương châm “lấy công nghiệp, dịch vụ dẫn dắt nông nghiệp; thành thị dẫn dắt nông thôn”, tiếp tục tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình OCOP. Gắn kết chặt chẽ quá trình đô thị hóa với xây dựng NTM kiểu mẫu phát triển toàn diện bền vững đi vào thực chất, chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.
Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Cùng với đó, TX Đông Triều thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của chính quyền và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trên cơ sở nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với chính quyền và nhân dân, củng cố và phát triển sức mạnh khối đại đoàn kết, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Đông Triều phải giữ vững an ninh chính trị, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ thị xã, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư Thị ủy trực tiếp tại đại hội bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hóa thành công Nghị quyết Đại hội. Sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Sau phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành thảo luận về báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ngày mai (27/6), Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

 

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.