Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV

Thứ Năm, 25/06/2020, 14:01 [GMT+7]
.
.

Ngày 25/6, Đảng bộ huyện Ba Chẽ long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự, chỉ đạo đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ và những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong 5 năm, đã kết nạp 497 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đến năm 2020 là 2.020 đảng viên. Qua công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, hằng năm có 80% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên.

Trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất 5 năm bình quân đạt 15,3%, vượt 0,3% so với mục tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt trên 163 tỷ đồng, tăng bình quân 18,7%/năm, vượt 0,7% so với mục tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,69% (năm 2015) xuống còn 2,13% (năm 2019)...

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo cũng xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Ba Chẽ tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, với tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên, tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên, Đảng bộ hằng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 15%/năm; thu ngân sách tăng bình quân từ 11-13%/năm; giải quyết việc làm mới cho 550 lao động/năm; huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 50% số xã đạt nông thôn mới nâng cao và 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ đạt được trong 5 năm qua, được thể hiện rõ nét trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được của huyện Ba Chẽ đã đóng góp tích cực cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi Chương trình 135, Đề án 196 đưa 17 xã, 54 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, sớm hơn 1 năm so với lộ trình mục tiêu đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với các đảng viên tham dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền Ba Chẽ nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới, như: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ phòng, ban cấp huyện và ở cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa căn cơ; chất lượng một số tiêu chí NTM chưa bền vững; chưa có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường; nguy cơ ngập lụt trên địa bàn ngày càng lớn do tác động của biến đổi khí hậu, khai thác rừng đầu nguồn.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và quá trình phát triển của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích để làm rõ thực trạng, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để Đại hội thống nhất đưa ra những chủ trương, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, lưu ý cần tập trung cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới và xây dựng mô hình tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và sinh hoạt chi bộ thường kỳ ở các thôn, bản, khu phố; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao đổi với đại biểu tham dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao đổi với đại biểu tham dự Đại hội.

Đặc biệt chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền cấp xã gần dân, sát dân, vì dân; nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây chính là yếu tố quan trọng để duy trì, củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền, là tiền đề quan trọng để giữ vững ổn định chính trị trong đồng bào dân tộc, miền núi, vùng nông thôn.

Cùng với đó, Đại hội cũng tập trung phân tích, đề ra giải pháp đón bắt, tận dụng tối đa mọi cơ hội được tạo ra từ sự phát triển dịch vụ, công nghiệp từ các địa phương lân cận để thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu kinh tế của huyện theo phương châm "Lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp; lấy thành thị dẫn dắt nông thôn”.

Chú trọng phát triển sản xuất lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng gắn với thực hiện quản lý rừng bền vững để phát triển du lịch, dịch vụ khám phá, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên Khu bảo tồn Đồng Sơn - Kỳ Thượng và những nét đặc trưng của văn hóa các dân tộc Ba Chẽ.

Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.
Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Chẽ, trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm chủ lực như: Chè hoa vàng, ba kích và các loại cây dược liệu khác theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm.

Huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các doanh nghiệp, dự án đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn của huyện và Cụm công nghiệp Nam Sơn. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, con người; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền; đặc biệt chăm lo cải cách toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, có lộ trình xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục ở các cấp học.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong thời gian tới, chính quyền các cấp cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là quy hoạch, đất đai, xây dựng. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giữ vững an ninh nông thôn; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ, nghiêm túc, trách nhiệm, đồng chí mong Đại hội sáng suốt, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới và Bí thư Huyện ủy trực tiếp tại Đại hội thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo hiện thực hóa thành công Nghị quyết Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Đồng chí chỉ đạo, sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ngay khi được ban hành.

Ngày 26/6, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội và tổ chức bế mạc.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.