Hội Nông dân tỉnh biểu dương các điển hình tiên tiến

Thứ Ba, 30/06/2020, 17:36 [GMT+7]
.
.

Ngày 30/6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, khóa IX để đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị cũng tiến hành tổng kết phong trào, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW (ngày 15/12/2000) của Bộ Chính trị, Kết luận 61-KL/TW (ngày 3/12/2009) của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng 2030” giai đoạn 2014-2020.

5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và khen thưởng, biểu dương. Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên từ cơ sở; đồng thời phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Riêng về thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng 2030” giai đoạn 2014-2020, các cấp Hội đã đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đối với toàn bộ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Lãnh đạo hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 59 và Kết luận 61.

Tại hội nghị, có 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Có 67 điển hình tiên tiến được nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, trong xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân theo Chỉ thị 59 và Kết luận 61.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua yên nước giai đoạn 2020-2025.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.