Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự

Thứ Sáu, 05/06/2020, 17:57 [GMT+7]
.
.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 5/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự, thực hiện quy trình 5 bước, tín nhiệm nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí tái cử Ủy viên Ban Chấp hành bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ việc tổ chức đại hội đảng các cấp với nhiều điểm mới, tiên phong trong cả nước; tổ chức đại hội chi bộ thôn, khu cùng 1 ngày theo quy trình “dân tin, đảng cử”, thể hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

Đến nay, tỉnh đã tổ chức thành công 100% đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở; 100% đại hội chi, đảng bộ cơ sở; 3 đại hội điểm cấp huyện và tương đương. Ghi nhận tại các đại hội cho thấy, không khí diễn ra trang nghiêm, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao và niềm tin phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là chủ trương bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, về văn kiện, đến nay, đã thực hiện biên tập dự thảo lần thứ 5  Báo cáo chính trị, đang tổ chức tiếp thu ý kiến để hoàn thiện, đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV với những vấn đề trọng tâm, phải nghiên cứu và tổng kết.

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng yêu cầu của Trung ương. Riêng quy định tiêu chuẩn chức danh đã cụ thể hóa thêm tiêu chuẩn cấp ủy viên có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo; có sản phẩm, kết quả cụ thể có thể định lượng được; có khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có năng lực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc thực hiện quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử là một trong những công việc quan trọng nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ gánh vác công việc của tỉnh cho giai đoạn tiếp theo. Bám sát các hướng dẫn của Trung ương, đồng chí mong muốn các đại biểu dự hội nghị thảo luận, xem xét và có những đánh giá khách quan, công tâm để cho ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín, đảm bảo các quy định của Trung ương, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 51 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 Hội nghị lần thứ 51, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy; ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Qua các bước, các đồng chí được giới thiệu tái cử lần này đều đạt số phiếu đồng ý gần như tuyệt đối. Trước đó, cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 51, thực hiện quy trình bỏ phiếu tín nhiệm, các đồng chí đều nhận được số phiếu đồng ý 100%.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện đầy đủ quy trình các bước giới thiệu nhân sự theo quy định của Đảng để báo cáo cơ quan Trung ương cho ý kiến để tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.