Gọn bộ máy, tăng năng lực lãnh đạo

Thứ Tư, 24/06/2020, 12:29 [GMT+7]
.
.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU của Tỉnh ủy, huyện Ba Chẽ trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực theo đúng lộ trình nghị quyết đề ra.

Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức quán triệt Nghị quyết đến các cấp cơ sở Đảng và từng đảng viên.
Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức quán triệt Nghị quyết đến các cấp cơ sở Đảng và từng đảng viên.

Những kết quả tích cực

Ngay sau khi Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Tỉnh ủy (Đề án 25) được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt nghị quyết tới toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên và nhân dân. Không những chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, huyện còn mở chuyên mục hỏi - đáp về Đề án 25 trên Cổng TTĐT của huyện để cán bộ và nhân dân chủ động tìm hiểu, giải đáp thắc mắc. Đồng thời, huyện xác định nhóm các nhiệm vụ trọng tâm, phân công các đồng chí trong BTV Huyện uỷ phụ trách từng nhóm nhiệm vụ cụ thể và từng cơ sở; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 25.

Cho đến nay, sau 5 năm triển khai Nghị quyết, Ba Chẽ đã thực hiện sáp nhập, nhất thể hóa nhiều vị trí quan trọng ở cả cấp huyện và cấp xã, nhờ đó đã giảm đầu mối, giảm thời gian thực hiện, tăng thẩm quyền, đảm bảo sự thống nhất trong công tác.

Là một xã vùng cao, vùng xa của huyện Ba Chẽ, cách trung tâm huyện đến gần 50km, xã Minh Cầm có đến trên 95% là người dân tộc thiểu số. Hiện, Đảng bộ xã Minh Cầm có 74 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Minh Cầm đã thực hiện nhất thể hóa và kiêm nhiệm các chức danh chủ chốt cấp xã; 5/12 chức danh bán chuyên trách cấp xã; 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Cầm Bàn Văn Ba cho biết: Cấp ủy cơ sở chúng tôi đã nghiêm túc lựa chọn và giới thiệu nhân sự để bầu vào cấp ủy từ cấp thôn đến cấp xã; đồng thời cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình hành động từng giai đoạn. Từ đó vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng được phát huy; chính quyền cơ sở tăng cường quản lý, điều hành theo pháp luật, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo huyện trao Quyết định hợp nhất Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo huyện trao Quyết định hợp nhất Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ, tháng 3/2018.

Cách làm của Ba Chẽ

Bên cạnh việc sắp xếp, nhất thể hóa các chức danh, có thể nói, việc ban hành văn bản một cách có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan chính là một trong những nét đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Ba Chẽ trong nhiệm kỳ vừa qua. Với việc thường xuyên trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhiều vấn đề tồn đọng đã được giải quyết thấu đáo, từng bước tạo niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ cho biết: Đối với công tác tổ chức và cán bộ, huyện cũng đã thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, từ việc xây dựng đề án vị trí việc làm, quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, xếp loại chất lượng CBCCVC và đảng viên; ban hành quy chế quản lý, quy chế thi tuyển và tổ chức thi tuyển một cách rõ ràng, công khai, minh bạch. Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.

Không những thế, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, vai trò của người đứng đầu được đề cao, tăng cường trách nhiệm nêu gương, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Để đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện, công tác sơ, tổng kết được nâng cao về chất lượng. Qua đó, phát hiện sớm những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Một số kết quả nổi bật thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Tỉnh ủy

Tiến hành nhất thể hóa chức danh, tăng cường kiêm nhiệm từ cấp huyện đến cấp xã. 

Toàn huyện đã giảm 8 cơ quan, đơn vị, đầu mối và giảm 9 cấp trưởng, 12 cấp phó; giảm cấp THCS; giảm 18 điểm trường, 33 lớp.

Đã có 4/8 đơn vị cấp xã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy là Chủ tịch UBND (50%); 1/8 đơn vị Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND. 

Đổi mới cơ chế, chuyển đổi mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, mở rộng xã hội hóa.


Hằng Ngần

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.