Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế

Thứ Hai, 08/06/2020, 14:10 [GMT+7]
.
.

Sáng 8/6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ đối với chi thường xuyên và chi đầu tư ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2017 – 2020.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại hội nghị
Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, giai đoạn 2017 – 2020, với định mức, tiêu chí phân bổ cụ thể rõ ràng, đảm bảo công khai, minh bạch, nguồn kinh phí chi thường xuyên cơ bản đảm bảo để các đơn vị trong ngành hoàn thành kế hoạch. Các đơn vị đã chủ động trong việc tính toán nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chi theo phân cấp. Nguồn thu sự nghiệp đảm bảo theo quy định, quản lý chặt chẽ một số nguồn thu ngoài dịch vụ y tế, tham gia cung ứng các dịch vụ ngoài đơn vị để tăng nguồn thu.

Trên cơ sở tình hình thực tế, Sở Y tế kiến nghị tới HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện hệ thống tiêu chí phân bổ định mức chi thường xuyên theo Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND với định mức chi đảm bảo trong giai đoạn ổn định từ 3-5 năm. Tỉnh cấp ngân sách trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền giao hằng năm. Đề nghị tỉnh đề xuất với Chính phủ điều chỉnh mệnh giá đóng bảo hiểm y tế, đảm bảo cân đối nguồn quỹ bảo hiểm xã hội khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế....

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu kết luận buổi giám sát.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, khẳng định, tỉnh ủng hộ phương án ngành Y tế xây dựng Đề án cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành; đề nghị Sở Y tế tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo trước ngày 11/6, trong đó cần làm rõ quan điểm về các tiêu chí định mức vùng miền, cách thức để xác định định mức giường bệnh, làm rõ cách tính giường kế hoạch, phương pháp tính tỷ lệ tự chủ. Đồng thời báo cáo, làm rõ hơn về kinh phí hằng năm tỉnh cấp bổ sung về mua máy móc, trang thiết bị để đánh giá hiệu quả cụ thể; bổ sung làm rõ những khó khăn liên quan đến thanh toán bảo hiểm xã hội để đoàn có kiến nghị với UBND tỉnh thời gian tới.

Dương Hương

.
.
.
.
.
.
.
.