Đoàn ĐBQH tỉnh: Tham gia tích cực, trách nhiệm tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ Ba, 23/06/2020, 11:00 [GMT+7]
.
.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/5 đến 18/6, lần đầu tiên Quốc hội tổ chức họp trực tuyến (từ 20-28/5) và họp tập trung (tại Nhà Quốc hội từ ngày 8-19/6). Các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tập trung trí tuệ, tham gia đầy đủ các nội dung của Kỳ họp với thái độ nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao. Qua đó, đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với Quốc hội, Chính phủ trong xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển KT-XH của đất nước, công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, chuyển tải các ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của cử tri Quảng Ninh đến Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì một phiên thảo luận tại tổ trong kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khoá XIV.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, ngày 8/6.

Tại kỳ họp, các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường với 38 lượt đăng ký phát biểu. Các phiên thảo luận tại tổ đều có các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu. Đặc biệt, có phiên thảo luận tại tổ có 10 đại biểu nêu ý kiến thì có tới 6 đại biểu Quảng Ninh cho ý kiến.

Các ý kiến đóng góp của các ĐBQH Quảng Ninh tham gia đều có chất lượng, nhiều nội dung được Quốc hội ghi nhận, tiếp thu như: Nội dung về thẩm quyền đối với dự án 1.000 tỷ đồng thuộc Khoản 1 Điều 31, Luật đầu tư (Sửa đổi); về thẩm quyền UBND tỉnh trong báo cáo thẩm tra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; bỏ một số thủ tục hành chính trong Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); các nội dung Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ...

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tích cực đóng góp các ý kiến thông qua các phiếu xin ý kiến vào các nội dung trong các dự án luật còn có ý kiến khác nhau.

Ở các phiên thảo luận tại tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh đều tích cực tham gia phát biểu. Ảnh Xuân Ninh (Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh)
Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: Xuân Ninh

Hoạt động nổi bật tại kỳ họp lần này là các ĐBQH chuyên trách thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia tích cực với các Ủy ban của Quốc hội trong việc chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật trình Quốc hội như: Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh chủ trì thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, kết quả bổ sung năm 2019 và đầu năm 2020; phối hợp với Thường trực Ủy ban thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng...

Việc nghiên cứu phát biểu về Báo cáo bổ sung về KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2019, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2020 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác cũng là một trong những hoạt động đậm nét, thiết thực của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh đã đề nghị Chính phủ: Chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương thực hiện giải pháp giải quyết bất cập, vướng mắc giúp cho doanh nghiệp, người dân, người lao động để tiếp tục tiếp cận nhanh với các chính sách của Nhà nước, có giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vượt khó, ổn định và phát triển. Có giải pháp đồng bộ cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; có thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với chịu trách nhiệm cho địa phương; cắt giảm thủ tục hành chính và thực hiện Hiệp định Cam kết của quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu, dự báo tình hình, cung cấp thông tin về khả năng đón nhận làn sóng chuyển dịch đầu tư từ các nước để có sự chủ động về nguồn nhân lực, về cơ sở hạ tầng…

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tham gia phát biểu tại hội trường liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Đỗ Thị Lan, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, tham gia phát biểu tại hội trường liên quan đến phát triển KT-XH.

Cũng tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động tiếp xúc với nhiều cơ quan thông tấn, báo chí để cung cấp một số nội dung liên quan tới kỳ họp và tình hình KT-XH Quảng Ninh thời gian gần đây.

Qua đó có thể khẳng định, bằng tinh thần, trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, đồng thời đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Hiện nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp này.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.