Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Thứ Năm, 11/06/2020, 11:44 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 60 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. Để đảm bảo công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chọn 3 đơn vị để tiến hành đại hội điểm gồm: Đảng bộ Cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Đảng bộ Cơ quan Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chi bộ Cơ quan Ban Dân tộc tỉnh. Đây là những đảng bộ, chi bộ nhiều năm liền được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời đại diện cho các loại hình tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ngay sau đại hội điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến hết ngày 31/5/2020, 60/60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (23 chi bộ, 37 đảng bộ) đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên được thực hiện đảm bảo theo quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo 100% đơn vị thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan. Đối với những nơi có khó khăn công tác nhân sự đều được hướng dẫn thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Kết quả, 52/60 đơn vị bầu được đầy đủ cấp ủy, bí thư trong 1 lần bầu; 8 đơn vị bầu khuyết cấp ủy; 100% đơn vị bầu đủ số lượng đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về chất lượng cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, có 123 cấp ủy viên tham gia lần đầu (chiếm 30%); 107 đồng chí là nữ (chiếm 26,16%); 8 cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 2%); 9 đồng chí có tuổi đời dưới 35 (chiếm 2,2%); 288 cấp ủy viên có tuổi đời từ 35 đến 50 tuổi (chiếm 70,04%); 100% cấp ủy viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó 20 đồng chí có trình độ tiến sĩ (chiếm 4,9%), 286 đồng chí có trình độ thạc sĩ (chiếm 70%); 343 cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân (chiếm 83,9%).

Các báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Thành công của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyền Trang (Khối các cơ quan tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.