Đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên nữ trong nhiệm kỳ mới

Thứ Bảy, 13/06/2020, 11:36 [GMT+7]
.
.

Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đề ra mục tiêu đến năm 2030: “Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%". Chỉ thị số 35-CT/TW (ngày 30/5/2019) của Bộ Chính trị yêu cầu: "Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ".

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện với cán bộ, đảng viên của TP Móng Cái
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội XXIV Đảng bộ TP Móng Cái, ngày 19/5/2020.

Để góp phần thực hiện đạt các mục tiêu trên, trong Kế hoạch số 308-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chỉ đạo đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, có yêu cầu: Công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện rà soát, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ nữ trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ nữ cả trước mắt và lâu dài.

a
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV có tỷ lệ nữ là 32,6%.

Để chuẩn bị nhân sự Đại hội XXVIII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ theo quy định, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt xã. Tiếp đó, rà soát đội ngũ cán bộ đương nhiệm, kiện toàn các chức danh chủ chốt, thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội.

Công tác nhân sự ở đại hội được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo về số lượng, cơ cấu nữ. Trong 37 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Liêu nhiệm kỳ 2020-2025, có 11 đồng chí nữ, chiếm 29,72% (nhiệm kỳ trước là 22,5%), gần gấp đôi so với quy định của Trung ương, tỉnh (phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên), có 3 cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, cho biết: “Nhiệm kỳ qua, các cán bộ nữ thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đóng góp tích cực vào thành tích của địa phương. Tại Đại hội, các đồng chí nữ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao, được gửi gắm rất nhiều niềm tin, kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới. Tin tưởng rằng nhiệm kỳ này, năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ nữ tiếp tục được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XXVIII Đại hội Đảng bộ huyện”.

Đại hội XXIV Đảng bộ TP Móng Cái diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua đã tiến hành bầu một lần đủ số lượng 41 đồng chí cấp ủy khóa mới, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu dự kiến. Trong đó, tỷ lệ nữ ủy viên đạt 32,6%, có 3 nữ cán bộ tham gia Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một tỷ lệ rất cao, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Bình Liêu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Liêu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Thanh

Cùng với đảng bộ cấp trên cơ sở, 100% đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội đều có tỷ lệ nữ cấp ủy viên vượt so với quy định. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành các đảng bộ cơ sở là 23,03% (1.035 đồng chí); tỷ lệ nữ tham gia ban thường vụ đảng ủy cơ sở là 15,2%.

Những ngày này, đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 đang diễn ra. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, chu đáo về công tác nhân sự, các đảng bộ sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đủ đức, đủ tài, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương thực hiện chương trình hành động mà đại hội đã đề ra.

Thu Chung
      

.
.
.
.
.
.
.
.