Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII thành công tốt đẹp

Thứ Ba, 16/06/2020, 11:54 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ra mắt Ban Chấp hành khóa mới và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại ngày làm việc thứ 2, Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa mới; tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và văn kiện Đại hội XIII của Đảng; ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục hải quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xác định những mục tiêu tổng quát sau: Phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, gắn với hiện đại hóa ngành Hải quan để tăng năng lực cạnh tranh; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan đạt chuẩn mực quốc tế trên nền tảng đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng lực lượng hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, có trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động thương mại theo thông lệ quốc tế, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội. 

Nghị quyết Đại hội cũng xác định một số chỉ tiêu nổi bật như: Phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) tăng bình quân 5-7%/năm; giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa XNK rút ngắn hơn chỉ tiêu cấp trên giao trên 5%; duy trì năng lực cạnh tranh DDCI trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu của tỉnh, phấn đấu 5 năm liên tiếp xếp vị trí trí thứ nhất; công tác thu ngân sách hàng năm vượt trên 5% chỉ tiêu cấp trên giao; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới và kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, 100% thực hiện mô hình bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là trưởng đơn vị trực thuộc và trực thuộc; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 2% trở lên so với số lượng đảng viên đầu năm. 

Ban chấp hành Hội Tim mạch Quảng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, nhấn mạnh: Sau 2 ngày tiến hành Đại hội với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc và đổi mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình nghị sự đề ra. Thành công của Đại hội là động lực tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tiến bước mạnh mẽ để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra và nhiệm vụ chính trị của cơ quan hằng năm, góp phần cùng cả hệ thống chính trị trong tỉnh xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII.

Trước đó, tại ngày làm việc thứ nhất với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt quy định, quy chế bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 150/150 (đạt 100%). Việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội được đánh giá là bước tiến dân chủ trong Đảng, huy động được trí tuệ và trách nhiệm của tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời cũng cho thấy công tác nhân sự có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm nhân sự là người thực sự tiêu biểu cho trí tuệ tập thể.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh gồm 4 đồng chí; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí.

Hoàng Nga

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.