Cục Hải quan Quảng Ninh: Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Thứ Sáu, 26/06/2020, 15:36 [GMT+7]
.
.

5 năm qua, các phong trào thi đua đã được Cục Hải quan tỉnh phát động rộng khắp đến từng CBCCLĐ với nội dung thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp được Hải quan Quảng Ninh tổ chức thường xuyên.
Các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp được Hải quan Quảng Ninh tổ chức thường xuyên.

Trong phong trào thi đua, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện có hiệu quả cả các phong trào thi đua của tỉnh và đơn vị. Đối với phong trào thi đua của tỉnh, Cục đã tập trung thi đua toàn diện, thường xuyên, với các phong trào như “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”... Hải quan Quảng Ninh đều là một trong đơn vị đi đầu.

Với các phong trào thi đua của Cục, Hải quan Quảng Ninh đã thường xuyên phát động một cách toàn diện, rộng khắp. Phong trào thi đua thường xuyên được thực hiện gắn với chủ đề hàng năm. Qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, Cục đã công nhận 264 sáng kiến mang lại hiệu quả của 483 lượt cá nhân. Với phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, các nội dung thi đua được tập trung vào các lĩnh vực công tác như: Quản lý cán bộ và xây dựng lực lượng; công tác xây dựng Đảng và tổ chức đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ...

Một tiết mục văn nghệ của Cục Hải quan tỉnh trong hội thi Tìm hiểu công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển.
Một tiết mục văn nghệ của Cục Hải quan tỉnh trong hội thi Tìm hiểu công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển.

Qua thi đua, đã đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020. Ông Trần Quang Trung, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Hải quan tỉnh cho biết: Hải quan Quảng Ninh đã đột phá trong chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm đạt 45.657 tỷ đồng, trung bình hàng năm vượt 36,64% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, vượt 7,98% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và đồng hành cùng doanh nghiệp cũng có nhiều đột phá. Hải quan đã triển khai sáng kiến xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh (gọi tắt là CDCI); chủ động tham mưu cho tỉnh, ngành một số mô hình quản lý hải quan mới; đề xuất một số Đề án bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW về mô hình quản lý hải quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động, giải quyết kịp thời những vấn đề doanh nghiệp đang cần. Qua đó đã tổ chức hội nghị đối thoại theo mô hình Cafe Hải quan - Doanh nghiệp; thành lập Tổ hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; Tổ hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật; Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin doanh nghiệp. Nhờ đó, giải quyết 390 vướng mắc cho doanh nghiệp hàng năm, tăng 40% so với giai đoạn trước.

Các thủ tục hải quan đã có nhiều chuyển biến, đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh đoanh, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt được 4 mục tiêu “4 giảm, 4 tăng”: Giảm thời gian thông quan hàng hóa; giảm chi phí doanh nghiệp; giảm tiếp xúc doanh nghiệp - hải quan; giảm biên chế; tăng số lượng tờ khai XNK; tăng kim ngạch XNK; tăng thu ngân sách nhà nước; tăng số lượng doanh nghiệp mới. Bên cạnh đó, Hải quan tỉnh cũng hoàn thành các đề án trọng điểm; giảm rõ rệt thời gian thông quan, giải phóng hàng.

Cán bộ Cục Hải quan tích cực tham gia hội thi Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển.
Cán bộ Cục Hải quan tích cực tham gia hội thi Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển.

Đặc biệt, trong nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy kiểm tra sau thông quan, thu thập thông tin và quản lý rủi ro được các cán bộ hải quan thực hiện nghiêm chỉnh. Từ năm 2015-2019 đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng nghìn vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Cùng với đó, công tác tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, 3 năm liên tiếp vừa qua (2017-2019) Cục Hải quan đều dẫn đầu các sở, ban, ngành về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI; được nhận Cờ thi đua của Chính phủ (2017, 2018); Cờ đơn vị dẫn đầu khối nội chính trên địa bàn tỉnh (2017).

Thanh Hằng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.