Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Ba Chẽ: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện

Thứ Ba, 09/06/2020, 07:50 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Các quy trình được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

g
Ban Thường vụ Huyện uỷ Ba Chẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ hiện có 27 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, tổng số trên 2.000 đảng viên. Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng được các chi, đảng bộ triển khai nghiêm túc, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ.

Đồng chí Bùi Văn Lưu, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cho biết: Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội theo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ chỉ đạo triển khai đại hội. Đến ngày 15/5, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội. Các đại hội đã thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, 100% đồng chí được tín nhiệm giới thiệu bầu làm bí thư đều trúng cử với số phiếu bầu cao. Đại hội đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, các quy trình và hướng dẫn của đại hội.

Đặc biệt các văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, định hướng rõ những mục tiêu phát triển của địa phương; đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở này làm căn cứ để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề và phương châm Đại hội XXV Đảng bộ huyện là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao; đảm bảo quốc phòng - an ninh; quyết tâm đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu”, “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Đường phố thị trấn Ba Chẽ được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Đường phố trên địa bàn huyện Ba Chẽ trang trí cờ, pano, khẩu hiệu chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Để đảm bảo cho công tác nhân sự trong nhiệm kỳ mới, huyện thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, đúng quy trình, quy định. Phương án nhân sự của cấp ủy cơ sở được xây dựng đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn yêu cầu về số lượng, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, dân tộc, cấp ủy tham gia lần đầu, số dư trong danh sách bầu cử theo đúng quy định, với mục tiêu có tập thể cấp ủy khóa mới trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động. Việc đánh giá nhân sự khóa mới được đảm bảo xuyên suốt, liên tục, nhiều chiều, kết quả cá nhân gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu. Cấp uỷ các cấp trên địa bàn huyện đều tích cực tìm nhân tố mới, trẻ tuổi có triển vọng để đào tạo, tạo nguồn cán bộ lâu dài.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức: Sinh hoạt chi bộ, cơ quan, ngành, đoàn thể, thôn, khu; trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử, website của huyện; băng rôn, pano, cờ, khẩu hiệu, tranh cổ động;  sân khấu hóa, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua chào mừng.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.