Cầu nối ý Đảng - lòng dân ở Vân Đồn

Thứ Ba, 23/06/2020, 08:00 [GMT+7]
.
.

Thực hiện vai trò cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các đoàn thể huyện Vân Đồn đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, góp phần phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng chí Vũ Thị Hội, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vân Đồn, cho biết: Xác định sự đồng thuận của người dân là yếu tố cốt lõi để xây dựng và triển khai mọi phong trào, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trực tiếp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về những vấn đề liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Hàng năm, MTTQ xã xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn nội dung giám sát là những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm, phản biện xã hội gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã tích cực đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương gắn với việc triển khai tốt chính sách an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều cách làm sáng tạo. 

Trong giai đoạn 2015-2020, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 474 nhà ở cho người có công với cách mạng và 71 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Các chương trình tuyên truyền và hỗ trợ giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ giúp cho ý thức vươn lên thoát nghèo của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Bình quân mỗi năm, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 1.441 lao động. Kết quả đó đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,16% năm 2015 xuống dưới 1% như hiện nay.

Cán bộ MTTQ xã Đài Xuyên tuyên truyền và nắm bắt tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn trong thời gian phòng chống dịch bệnh.
Cán bộ MTTQ xã Đài Xuyên tuyên truyền và nắm bắt tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cũng được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, nhằm thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm 2020, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Vân Đồn đã thống nhất lựa chọn mô hình dân vận khéo “Khu dân cư sáng - sạch - an toàn” để nhân rộng ra trên địa bàn. Từ một vài mô hình điểm tại thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long, mô hình hiện đang được nhân rộng ra toàn địa bàn huyện với hơn 30 thôn, khu dân cư thi đua thực hiện. Hiện đã có xã Minh Châu và xã Đông Xá xây dựng được mô hình này tại 100% thôn, khu phố.

MTTQ các cấp của huyện Vân Đồn cũng đã tích cực tổ chức cho nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Việc làm này đã thể hiện rõ vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, đã nêu cao tinh thần cảnh giác, phê phán, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương trong dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Để giữ vững nhịp cầu ý Đảng, lòng dân, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thời gian tới, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị -  xã hội huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa, giúp thông tin đến với người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa MTTQ với chính quyền xã trong công tác xây dựng Đảng, phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới...

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.