Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký:

'Ba Chẽ phải là trung tâm kinh tế lâm nghiệp bền vững của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa'

Thứ Năm, 25/06/2020, 14:24 [GMT+7]
.
.

Sáng 25/6, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Trung tâm Truyền thông tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đảng bộ huyện Ba Chẽ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025, một sự kiện hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ.

Tôi cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng về dự đại hội; thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí lão thành cách mạng, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Như chúng ta đã biết, qua 10 năm thực thi Cương lĩnh năm 2011, nhất là tiếp tục kế thừa, phát triển tư duy, tầm nhìn, lộ trình, phương pháp phát triển, đà tăng trưởng của nhiệm kỳ 2010 - 2015, 05 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; trở thành “một cực tăng trưởng mạnh toàn diện của vùng Đông Bắc của Tổ quốc”.

Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao trong nhóm dẫn đầu cả nước, bình quân khoảng 11%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ gắn với chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu toàn quốc. Thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn, tạo đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ.

Thực hiện phương châm mỗi nấc thang của tăng trưởng kinh tế phải tạo ra bước phát triển mới về văn hóa; tỉnh luôn quan tâm chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Đề án 196 và Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); ưu tiên nguồn lực triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, đặc biệt tại khu vực miền Đông của tỉnh; đưa 17 xã, 54 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn sớm hơn 01 năm so với lộ trình mục tiêu đặt ra. Bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi thay đổi căn bản.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2019 đạt khoảng 6.135 USD, cao gấp đôi bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,52%.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng an ninh được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, hoạt động đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu.

Những kết quả quan trọng nêu trên có đóng góp tích cực của Đảng bộ huyện Ba Chẽ. Nhiệm kỳ vừa qua, với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh bằng nhiều nguồn lực, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhất là Đề án 196 của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ đã phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đề ra. Diện mạo Ba Chẽ được đổi thay.

Kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,3%/năm. Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư, hoàn thiện; 100% các tuyến đường liên xã, các trục đường thôn được bê tông hóa, di chuyển thuận lợi bằng ô tô. Chương trình 135, Đề án 196, Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt được kết quả tích cực; phát triển được một số cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao như Ba kích, Trà hoa vàng...; hoàn thành việc đưa 6/6 xã, 49/49 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; nếp sống văn hóa, văn minh có nhiều tiến bộ; đã có trên 200 hộ nghèo viết đơn tự nguyện thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm sâu từ 34,69% năm 2015 xuống còn 2,13% năm 2019. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 72%, đứng đầu toàn tỉnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, nội bộ đoàn kết, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trước 8 vấn đề hạn chế, khuyết điểm mà Báo cáo chính trị đã nêu. Trong đó, đáng quan tâm là: 

(1) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ phòng, ban cấp huyện và ở cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa căn cơ.

(2) Kinh tế lâm nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; giá trị gia tăng thấp, chủ yếu vẫn là chế biến thô; chất lượng 3 loại rừng suy giảm. Các sản phẩm OCOP chủ lực có thương hiệu sản xuất vẫn ở quy mô nhỏ. Sinh kế giảm nghèo bền vững cho người dân còn ít. Chất lượng một số tiêu chí nông thôn mới chưa bền vững; chưa có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Thu nhập của người dân mặc dù đã được cải thiện đáng kể, song vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, dễ dẫn đến nguy cơ tái nghèo.

(3) Công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp còn hạn chế. Nguy cơ ngập, lụt trên địa bàn ngày càng lớn do tác động của biến đổi khí hậu, khai thác rừng phòng hộ đầu nguồn. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tình trạng tranh chấp, xâm lấn đất rừng ở những khu vực giáp ranh Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích để làm rõ thực trạng, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để Đại hội thống nhất đưa ra những chủ trương, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ xác định mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tập trung xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đưa Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh” thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới, phát huy nội lực đi lên.

Tôi cơ bản đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu dự thảo trong báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tôi xin gợi ý một số vấn đề sau đây để các đại biểu tiếp tục thảo luận đi sâu, làm rõ, xem xét quyết nghị:

Thứ nhất, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tập trung thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát đồng bộ, thống nhất với thanh tra nhà nước.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của tổ chức Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn bó máu thịt với nhân dân. Quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đối với đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đổi mới và xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và sinh hoạt chi bộ ở các xã, thôn, bản.

Tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã gần dân, sát dân, vì dân phục vụ; nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm phục vụ hành chính công huyện và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, phường; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây chính là yếu tố quan trọng để duy trì, củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền, là tiền đề quan trọng để giữ vững ổn định chính trị trong đồng bào dân tộc, miền núi, vùng nông thôn.

Đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn chặt với trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương song hành với kiến tạo môi trường đổi mới, đột phá, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý rừng, đất rừng.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển; chủ động, tích cực đón bắt, tận dụng tối đa mọi cơ hội mới từ sự phát triển của tỉnh, của vùng, của thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái được tạo ra từ sự phát triển dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ các địa phương lân cận để thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu kinh tế của huyện theo phương châm "Lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp; lấy thành thị dẫn dắt nông thôn”.

Chú trọng phát triển sản xuất lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng gắn với thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; ứng dụng công nghệ cao trong chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm sản (gỗ, dược liệu) theo Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019; kết hợp quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch, dịch vụ khám phá, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên Khu bảo tồn Đồng Sơn - Kỳ Thượng và những nét đặc trưng của văn hóa các dân tộc Ba Chẽ. Thúc đẩy trồng rừng cây gỗ lớn, tái sinh rừng lim Ba Chẽ; hạn chế tiến tới sớm chấm dứt việc sản xuất dăm gỗ, gỗ ván ép, thu hút các dự án sản xuất chế biến gỗ công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, phục vụ xuất khẩu là chủ yếu.

Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, sớm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí của từng xã còn lại theo hướng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, coi trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm thuộc danh mục các sản phẩm OCOP chủ lực như: Chè hoa vàng, ba kích và các loại cây dược liệu khác theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm. Tập trung giải quyết dứt điểm nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt hợp vệ sinh của người dân. Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trải nghiệm ở khu vực các xã vùng cao gắn với thành phố Hạ Long dựa trên các tài nguyên du lịch khác biệt, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, con người và văn hóa Ba Chẽ và lợi thế hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại.

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; xây dựng, phát triển Cụm công nghiệp Nam Sơn bền vững, đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường, thu gom, xử lý triệt để nước thải tại cụm công nghiệp đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường Ba Chẽ. Nâng cao đời sống kinh tế xã hội đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền; đặc biệt chăm lo cải cách toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, có lộ trình xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục ở các cấp học. Chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chú trọng công tác đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm; nâng cao thu nhập và chất lượng sống mọi mặt của Nhân dân, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ ba, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc  thiểu số và miền núi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đòi hỏi chúng ta phải bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới và Bí thư Huyện ủy trực tiếp tại Đại hội thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội.

Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25 vừa đảm bảo yêu cầu hợp lý về cơ cấu, vừa phải chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy. Đồng thời, Đại hội sẽ cân nhắc, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc huyện để bầu làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.

Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, một lần nữa, chúc các đồng chí đại biểu khách quý, mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Ba Chẽ đạt nhiều thắng lợi mới trong nhiệm kỳ mới.

.
.
.
.
.
.
.
.