Xây dựng văn kiện: Tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ

Thứ Bảy, 23/05/2020, 07:43 [GMT+7]
.
.

Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đang được các tổ chức đảng trong toàn tỉnh lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc; qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, hoạch định chiến lược cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái
Đại hội XXIV Đảng bộ TP Móng Cái, thảo luận góp ý vào các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ảnh: Thu Chung

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Bình Liêu là đơn vị duy nhất trên địa bàn huyện Bình Liêu thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nên mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội, từ xây dựng văn kiện, đề án nhân sự, đến lấy ý kiến cán bộ, đảng viên vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc, tích cực. Theo đồng chí Hoàng Thị Nghị, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bình Liêu, với vị thế là địa phương mới sáp nhập, để tạo nền tảng định hướng trong cả nhiệm kỳ, công tác xây dựng văn kiện được Đảng bộ thị trấn tập trung thực hiện với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị trấn xây dựng bám sát đặc thù của từng địa bàn, đưa ra những mục tiêu, giải pháp phù hợp phát triển trong cả nhiệm kỳ. Nội dung văn kiện được đưa tới từng chi bộ thôn, khu để người dân nắm bắt và tham gia đóng góp ý kiến. Với cách thực hiện này, Báo cáo chính trị của Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá toàn diện, đúng thực chất tình hình phát triển của địa phương, đề ra chương trình hành động cụ thể phù hợp với địa bàn mới sau sáp nhập.

Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, TP Hạ Long đặc biệt chú trọng phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng văn kiện đại hội. Thành uỷ Hạ Long chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện xây dựng hướng dẫn cụ thể để tất cả các tổ chức cơ sở đảng tổ chức lấy ý kiến của nhân dân tham gia vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

Riêng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, Tiểu ban Văn kiện còn xây dựng gợi ý đóng góp ý kiến để các cơ sở đảng căn cứ vào đó triển khai trọng tâm, chất lượng. Tại đại hội, các chi, đảng bộ cơ sở đều dành thời lượng xứng đáng để thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện; đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết với Đảng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số địa phương trong tỉnh đã chủ động đổi mới việc xây dựng và tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện. Điển hình như Đảng bộ huyện Đầm Hà, để huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, các đảng bộ đã chủ động xin ý kiến nhân dân những nội dung hài lòng, chưa hài lòng và mong muốn, đề xuất cấp ủy, chính quyền trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Việc lấy ý kiến được thực hiện từ các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, đến các cuộc họp của xã, huyện, trên trang web của huyện; sử dụng mạng xã hội để thông tin đến người dân các chỉ tiêu phát triển của huyện trong giai đoạn tới.

Một trong 4 nội dung quan trọng của đại hội chi, đảng bộ cơ sở là thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ý kiến đóng góp tại các đại hội chi, đảng bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tất cả các chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã tiến hành đại hội đều hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đại biểu dự đại hội vào 4 dự thảo báo cáo quan trọng, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, khẳng định niềm tin với Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.