Giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại TP Móng Cái

Thứ Năm, 21/05/2020, 14:54 [GMT+7]
.
.

Ngày 21/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế, làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tình hình thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh tại TP Móng Cái.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với TP Móng Cái.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với TP Móng Cái.

Theo báo cáo của UBND TP Móng Cái, TP Móng Cái đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, tỉnh về công tác quản lý, tổ chức bộ máy và biên chế; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa thực hiện; quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án 25 đúng lộ trình, đạt mục tiêu đề ra; hệ thống chính trị từng bước được củng cố, tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đến nay, thành phố đã giảm 3 đơn vị, phòng, ban quản lý nhà nước; 6 đơn vị sự nghiệp; 2 thôn, bản, khu phố. Khối các phòng, ban quản lý nhà nước giảm 35 biên chế công chức, hợp đồng 68; khối xã, phường giảm 34 biên chế so với năm 2015.

Đoàn giám sát đề nghị TP Móng Cái tiếp tục quán triệt tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, phòng, ban chuyên môn của đơn vị về chủ trương, sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế; rà soát, kiện toàn các phòng, ban quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định.

Cùng với đó, thành phố cần tập trung rà soát đề án vị trí việc làm. Đối với các đơn vị đã tự chủ cần tiếp tục thực hiện tốt giải pháp tự chủ; với những đơn vị sự nghiệp kịp thời quan tâm, có giải pháp tháo gỡ về chính sách để người lao động yên tâm công tác; có giải pháp sắp xếp lại cấp phó đảm bảo đúng quy định.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.