Giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại 2 sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương

Thứ Tư, 20/05/2020, 17:46 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế, làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tình hình thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Công Thương.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án 25 đến nay đơn vị còn 6 phòng (giảm 1 phòng). Các chi cục đã rà soát, sắp xếp các phòng chuyên môn, chi cục trực thuộc theo hướng rõ chức năng, giảm đầu mối. Tính đến thời này, sở có 89 công chức, 7 hợp đồng theo Nghị định 68; công tác tự chủ được tăng cường hiện có 3 đơn vị sự nghiệp tự chủ 100%; 1 đơn vị sự nghiệp tự chủ 50%.

đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế, phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Sở Công Thương, bộ máy của đơn vị cơ bản đã tinh giản gọn nhẹ theo đúng chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh. Số lượng cấp phó được sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo số lượng theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, sở đã giảm 3 tổ chức hành chính. Tính đến 31/3/2020, có 46 CBCC và hợp đồng theo Nghị định 68; thực hiện tự chủ 100% kinh phí hoạt động đối với 2 đơn vị sự nghiệp thuộc sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; xem xét việc sắp xếp các phòng chuyên môn, cơ cấu bên trong của các chi cục; biên chế công chức; nhu cầu sử dụng lao động đối với các đơn vị tự chủ; thực trạng các đơn vị sự nghiệp khi chuyển sang tự chủ; xây dựng phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp; tăng thêm số lượng biên chế công chức để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; giảm dần cấp phó theo quy định...

Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo tại buổi giám sát.
Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại buổi giám sát.

Đoàn giám sát đề nghị các sở tiếp tục quán triệt tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, phòng ban chuyên môn của đơn vị về chủ trương, sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế; rà soát, sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn phù hợp với quy định của địa phương

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát đề án vị trí việc làm. Đối với các đơn vị đã tự chủ cần tiếp tục thực hiện tốt giải pháp tự chủ; với những đơn vị sự nghiệp kịp thời quan tâm, có giải pháp tháo gỡ về chính sách để người lao động yên tâm công tác; có giải pháp sắp xếp lại cấp phó đảm bảo đúng quy định; sắp xếp tổ chức các đơn vị trực thuộc sở...

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.