Giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của ngành Y tế

Thứ Ba, 19/05/2020, 18:42 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/5, tại TP Hạ Long, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế, làm Trưởng đoàn, đã thực hiện giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh của ngành Y tế.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Y tế, sau thời gian thực hiện Đề án 25 và Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đến nay toàn ngành Y tế chỉ còn 34 đầu mối, gồm 3 cơ quan quản lý nhà nước, 31 đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh và các nhiệm vụ chuyên môn y tế. 

Theo đó, ngành Y tế đã giảm 11 đầu mối đơn vị sự nghiệp do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; giảm 91 trường hợp (87 trường hợp hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 4 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay). Toàn ngành có 27/31 đơn vị y tế đang thực hiện cơ chế tự chủ một phần đến toàn bộ kinh phí chi thường xuyên.

Quang cảnh buổi làm việc.
Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Sở Y tế hiện thực hiện quản lý đối với các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. Từ năm 2017, Sở Y tế giao 186 trạm y tế tuyến xã (hiện là 177 trạm y tế tuyến xã) về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý; Sở Y tế chỉ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ.

Toàn ngành Y tế được giao và ghi nhận tại các đơn vị sự nghiệp y tế là 6.936 người, trong đó số viên chức, HĐLĐ có mặt làm việc là 5.849 người (2.665 viên chức và 3.184 HĐLĐ); 1.087 người chưa sử dụng.

Cũng trong dịp này, Đoàn giám sát đã làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Bãi Cháy về
Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy về công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh trong ngành Y tế; việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng thuộc đơn vị y tế là lao động hợp đồng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực y tế về vùng sâu, vùng xa; công tác tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp y tế; xã hội hóa, hợp tác công - tư trong ngành Y tế...

Thông qua giám sát, Đoàn giám sát đề nghị Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh; thường xuyên rà soát vị trí việc làm; sắp xếp kiện toàn bộ máy, biên chế; đánh giá thực trạng và hướng tới tinh giản các phòng khám đa khoa khu vực; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các trạm y tế tuyến xã; tăng cường ứng dụng CNTT, thực hiện hiệu quả dự án y tế thông minh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế...

Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tự chủ tài chính; các chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng của ngành Y tế..., Đoàn giám sát sẽ tổng hợp kiến nghị với tỉnh.

Nguyễn Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.