Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Thứ Tư, 20/05/2020, 16:42 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; bầu Bí thư Thành ủy và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tin liên quan

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Trong đó, tỷ lệ ủy viên là nữ đạt 32,6%; tỷ lệ cán bộ trẻ 23,9%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 0,2%.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đồng chí Lê Văn Ánh đã được bầu với số phiếu 300/300, đạt 100%. Việc bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội là việc làm mới, thể hiện sự dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao, cùng với đó phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự, góp phần nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy tại Đại hội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy tại Đại hội.

Tại phiên họp thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí; bầu các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Đô giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 đồng chí và bầu đồng chí Đặng Quang Hanh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tiếp đó, Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 2.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 2.

Đại hội thông qua tổng hợp các ý kiến thảo luận góp ý vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua và khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Móng Cái trong nhiệm kỳ tới thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu kinh tế cửa khẩu, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện. Phát triển lĩnh vực văn hóa -  xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh; nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đảng bộ TP Móng Cái là một trong 3 đảng bộ cấp huyện và tương đương được Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm, tổ chức thành công các đại hội đảng bộ cấp huyện trong toàn tỉnh. Với phương châm: “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thành phố triển khai chương trình, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực, ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm.

Một số chỉ tiêu chính đến năm 2025:

- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ (58%), công nghiệp – xây dựng (37%), nông nghiệp (5%)- Thu NSNN trên địa bàn hàng năm đạt và vượt dự toán tỉnh giao 12% trở lên.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 12% trở lên.

- Tỷ trọng chi đầu tư phát triển hàng năm đạt 35% trở lên trong tổng chi ngân sách.

- 900 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm tới.

- Tạo việc làm mới hàng năm: 3.500 – 4.000 lao động.

- Giữ vững 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 55% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trên 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Duy trì không còn hộ nghèo (trừ những hộ trong diện bảo trợ xã hội).

- 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ thành phố hàng năm đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thu Chung
 

.
.
.
.
.
.
.
.