Chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Kiên trì mục tiêu nhất thể hóa các chức danh

Thứ Năm, 21/05/2020, 10:44 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các mô hình sắp xếp, tinh gọn bộ máy; nhất là mô hình nhất thể hóa các chức danh, với tỷ lệ đạt cao, hiệu quả mang lại rõ nét. Đó là nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục thực hiện mô hình này trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo xã Hải Sơn (TP Móng Cái nắm bắt tình hình nhân dân thôn Thán Phúc Xã qua các đồng chí cán bộ thôn, tháng 12/2019.
Lãnh đạo xã Hải Sơn (TP Móng Cái) nắm tình hình nhân dân thôn Thán Phún Xã qua các cán bộ thôn, tháng 12/2019.

Đến tháng 4/2020, ở cấp huyện, Quảng Ninh thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND tại 3/13 địa phương, đạt 23,07% (Tiên Yên, Cô Tô, Đông Triều); bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở hơn 50% địa phương. Ở cấp xã, thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch UBND đạt 59,32% (105/177); bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND đạt 13,56% (24/177). Trước khi thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỷ lệ trưởng thôn chưa là đảng viên chiếm tỷ lệ 68,2%, đến nay đã thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn đạt tỷ lệ 100%. Ở những nơi bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, các địa phương định hướng bố trí 1 phó bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND, 1 phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ. So với các địa phương trong cả nước, đây đều là các tỷ lệ rất cao.

Việc triển khai mô hình nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy những kết quả tích cực. Các mô hình này đã phát huy sức mạnh của cấp ủy đảng và chính quyền; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ.

Trong đó các địa phương của tỉnh, TP Móng Cái là một trong những địa phương tiên phong trong thực hiện Đề án 25, Nghị quyết 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Cụ thể, thành phố đã thực ghiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm các đầu mối, sớm triển khai nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo.

Đến nay, Móng Cái có tỷ lệ nhất thể hóa một số chức danh đạt cao, như: Bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã đạt 100% (17/17 xã, phường); phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã đạt 100%; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (khu) đạt 100%.

Cuộc sống nhân dân thôn Thán Phún Xã (xã Hải Sơn, TP Móng Cái) hiện nay đã ổn định và khấm khá hơn nhiều.
Đời sống của người dân thôn Thán Phún Xã (xã Hải Sơn, TP Móng Cái) ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án 25 theo đúng lộ trình đề ra, trong đó quan tâm thực hiện mô hình nhất thể hóa các chức danh. Để đảm bảo nguồn cán bộ, thành phố chú trọng thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình. Các đồng chí được luân chuyển, điều động thực hiện nhất thể hóa các chức danh đến nay đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ vừa qua, Móng Cái phát triển nhanh, vững chắc, là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đang từng bước hướng đến mục tiêu trở thành thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại, trung tâm kinh tế của tỉnh. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua đạt 15,02%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn; tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt 55,9%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 35,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 8,9%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12%...

Đến tháng 4/2020, Quảng Ninh thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở 2/13 địa phương cấp huyện (tỷ lệ 15,4%), 22/177 địa phương cấp xã (12,42%); bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 3/13 địa phương cấp huyện (23,07%), 103/177 địa phương cấp xã (58,2%); 100% bí thư chi bộ là trưởng thôn (bản, khu phố).

Nhiều địa phương trong toàn tỉnh cũng có tỷ lệ nhất thể hóa các chức danh đạt cao. Điển hình như: Huyện Cô Tô có 3/3 xã, phường có bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND (100%); TX Đông Triều có 17/21 xã, phường có bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND (80%); huyện Vân Đồn thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND ở 9/21 xã, phường  (75%); huyện Đầm Hà thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch UBND ở 7/9 xã (78%)...

Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, việc nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả của những mô hình này đã được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, là cơ sở, nền tảng vững chắc để Quảng Ninh tiếp tục hoàn thành mục tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025 là thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tối thiểu đạt tỷ lệ từ 75% trở lên; bí thư cấp xã không là người địa phương đạt 75% trở lên, cấp huyện là 100%.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.