Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký: Móng Cái phải chuẩn bị tốt nhất cho đại hội Đảng

Thứ Năm, 07/05/2020, 15:18 [GMT+7]
.
.

Sáng 7/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Móng Cái về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 3 đảng bộ cấp huyện được tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận.

Từ nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố được BTV Thành ủy Móng Cái tập trung chỉ đạo và tiến hành đồng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tới nay, TP Móng Cái đã chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội chi bộ với 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu và hoàn thành đại hội ở 38/39 chi, đảng bộ cơ sở. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành, bí thư đảng ủy và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở được bầu trực tiếp tại đại hội, với tỷ lệ phiếu bầu cao, đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng, tiêu chuẩn đề ra.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, BCH Đảng bộ TP Móng Cái đã tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội trên cơ sở tiếp thu, bổ sung tới lần thứ 6. Riêng với công tác nhân sự, đã rà soát, xây dựng phương án đảm bảo số lượng, cơ cấu, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ và thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Ngoài ra, việc chuẩn bị chương trình, kịch bản điều hành, tham luận; công tác tuyên truyền, khánh tiết, cơ sở vật chất, an ninh trật tự cũng đã được địa phương tập trung thực hiện, đảm bảo đại hội diễn ra an toàn và thành công.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu, TP Móng Cái phải tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện các bước chuẩn bị cho đại hội. Về thời gian tổ chức, đồng chí gợi ý chỉ nên tập trung vào 2 ngày với 4 phiên. Dù thời gian tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc, đúng quy trình, thủ tục, chương trình khoa học, dành thời gian hợp lý cho việc tham gia vào báo cáo chính trị của tỉnh và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. BTV Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của địa phương là Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 19, 20/5/2020.

Đồng chí nhấn mạnh, hai nội dung quan trọng nhất của mỗi đại hội là công tác văn kiện và công tác nhân sự. Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau và đều phải chuẩn bị thật tốt, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự đại hội. Đây là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội, vì vậy, phải được tiến hành theo một quy trình thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng cũng phải thật sự đúng người, đúng việc, tạo nên đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh.

Đồng chí yêu cầu, TP Móng Cái bám sát hướng dẫn của Trung ương, quy định của Tỉnh ủy để cập nhật, bổ sung hoàn thiện đề án nhân sự, bảo đảm tỷ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và tiếp tục gắn với Đề án 25 của tỉnh. Thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Đối với báo cáo chính trị, TP Móng Cái cần có sự đầu tư thêm, phải thể hiện rõ sự trăn trở đối với sự phát triển của địa phương trong giai đoạn tới. Nhưng trước hết phải nhận diện rõ bức tranh kinh tế - xã hội 5 năm qua của Móng Cái trên tất cả các lĩnh vực; chỉ rõ điểm sáng, chưa sáng, nhất là ở các lĩnh vực du lịch, hạ tầng, quy hoạch, thu ngân sách, đô thị, tỷ lệ sử dụng nước sạch, dịch vụ thương mại biên giới, thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Lãnh đạo TP Móng Cái báo cáo trước BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo TP Móng Cái báo cáo trước BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ tới, TP Móng Cái vẫn bám sát định hướng trở thành cực tăng trưởng phát triển kinh tế năng động bền vững của tỉnh Quảng Ninh, là trung tâm phát triển quan trọng của vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ và lấy phát triển dịch vụ, du lịch làm mục tiêu chiến lược. Trong đó, du lịch phải gắn với các nhà đầu tư chiến lược, còn dịch vụ gắn với logistics, kho bãi theo hướng chính ngạch và có nhà đầu tư lớn. Về nông nghiệp, tập trung chủ lực vào thủy sản và lợn Móng Cái nhưng phải cơ cấu lại quy mô, công suất cũng như thay đổi tư duy tổ chức sản xuất.

Tất cả những phương hướng, mục tiêu này đòi hỏi sự đổi mới về tư duy của chính đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, báo cáo chính trị cần xác định mục tiêu phát triển doanh nghiệp; tập trung tốt cho công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch; huy động các nguồn lực; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đầu tư đồng bộ hạ tầng kết cấu đô thị gắn với hạ tầng nông thôn, du lịch, dịch vụ và phải gắn với các công trình động lực. Ngoài ra, phải gắn phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.  

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, TP Móng Cái cần quan tâm đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên hiệu lực, hiệu quả, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đặc thù của địa phương. Củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất, con người Móng Cái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái là sự kiện chính trị quan trọng, được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, TP Móng Cái phải xác định đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Dù thời gian không còn nhiều nhưng phải tích cực chuẩn bị và tổ chức thật tốt cho đại hội, tăng cường tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng hướng về đại hội, qua đó, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.