UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ Dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Thứ Năm, 09/04/2020, 20:06 [GMT+7]
.
.

Chiều 9/4, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về tiến độ Dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và kết quả thực hiện Thông báo số 45/TB-UBND của UBND tỉnh ngày 20/3/2020 về chấn chỉnh, siết chặt quản lý vật liệu san nền của các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 có tổng mức đầu tư trên 480 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 2 năm 2019-2020. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án do Sở TN&MT triển khai, còn giai đoạn thực hiện, kết thúc đầu tư do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện. Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu của dự án. Tuy nhiên, do khối lượng, giá trị phần cơ sở dữ liệu đất đai rất lớn và có tính chất chuyên môn, chuyên ngành cao, dẫn đến tiến độ của dự án đang bị chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sau khi nghe về các vướng mắc, khó khăn của dự án và các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Dự án hoàn thành sẽ xây dựng một hệ thống thông tin đất đai hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh từ đó tăng tính minh bạch của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, vì vậy, thời gian qua, tỉnh rất quan tâm đến việc triển khai dự án này.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Để dự án sớm hoàn thành và đạt được mục tiêu đặt ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT phải xử lý dứt điểm, đánh giá lại toàn bộ hiệu quả giai đoạn 1 của dự án để phê duyệt quyết toán trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phải tích cực triển khai các bước tiếp theo của dự án như: Lựa chọn nhà thầu có năng lực; thành lập một tổ, ban chuyên trách để huy động các cán bộ có năng lực về quản lý đất đai tham gia dự án, nhất là những cán bộ đã có kinh nghiệm tham gia vào giai đoạn 1 của dự án. Đơn vị tư vấn thiết kế phải làm rõ tính kế thừa, bổ sung, nâng cấp giữa giai đoạn 1, 2 và để thiết kế chi tiết của dự án tận dụng được tối đa kết quả của giai đoạn 1.

Song song với đó, các địa phương phải sớm hoàn thiện, chỉnh lý biến động đất đai, cập nhật dữ liệu bản đồ địa chính để cập nhật vào hệ thống thông tin đất đai; tham gia ý kiến vào thiết kế chi tiết, dự toán của dự án để làm căn cứ triển khai.

Liên quan đến thực hiện Thông báo số 45/TB-UBND của UBND tỉnh, tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng đã báo cáo các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cụ thể, Sở Xây dựng đã trình kế hoạch nghiên cứu, lập quy hoạch các khu khai thác, sử dụng, vật liệu san lấp mặt bằng; xin ý kiến các sở, ngành, địa phương và đã có tờ trình về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; thành lập tổ công tác phối hợp với các đơn vị tiến hành rà soát toàn bộ các dự án lớn và phê duyệt trữ lượng khai thác đất đắp, san lấp mặt bằng.

Về nhiệm vụ thanh tra thực hiện nghĩa vụ tài chính của các dự án, Sở Xây dựng đã tổng hợp đề cương, yêu cầu báo cáo, gửi đến 10 doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án có hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng trên địa bàn TP Hạ Long và sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý vật liệu san nền, cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản vẫn còn gặp một số tồn tại, vướng mắc. Trong đó chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung các vị trí khai mỏ đất vào quy hoạch thăm dò khoáng sản; sửa đổi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy định, điều kiện, các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp được lựa chọn cấp phép khai thác, vận chuyển khoáng sản...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ý kiến tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo ý kiến tại cuộc họp.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành rà soát lại quy hoạch các khu vực khai thác, sử dụng vật liệu san lấp mặt bằng. Trong đó, đặc biệt rà soát lại đặc thù của khu vực miền đông để đảm bảo có một quy hoạch phù hợp với toàn tỉnh, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH của từng địa phương.

Đối với việc sửa đổi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, Sở Xây dựng phải có trách nhiệm triển khai thực hiện. Đối với quy hoạch khai thác các vật liệu xây dựng khác, Sở TN&MT tham mưu, xây dựng quy trình quản lý, đảm bảo vừa có thể quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên, vừa không để thất thu các khoản thuế, phí đối với ngân sách nhà nước.

Các đơn vị cũng khẩn trương tổ chức rà soát, tính toán nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư dự án theo quy định và phải rút kinh nghiệm đối với các dự án mới trong thời gian tới từ cách thức quản lý, thẩm định, xây dựng dự án...

Trong quý II/2020, hoàn thành việc rà soát, truy thu các khoản thuế tài nguyên môi trường, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các dự án có hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng trên địa bàn.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.