UBND tỉnh nghe báo cáo rà soát quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất KCN Cái Lân

Thứ Sáu, 17/04/2020, 16:48 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/4, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì họp, nghe báo cáo kết quả rà soát quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất KCN Cái Lân. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Phó chủ tịch UBND Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, sau 5 lần điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN Cái Lân, các hạng mục đầu tư hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp. Hiện đang có 34 nhà đầu tư thứ cấp triển khai công tác đầu tư, hoạt động ổn định, góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế tỉnh.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, năm 2018, tỉnh đã thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng phát triển, nhận thấy vẫn có những tồn tại, bất cập phát sinh trong quá trình hoạt động của KCN Cái Lân (quyết định chủ trương đầu tư, quy chế vận hành…). Để khắc phục những tồn tại, tỉnh đã yêu cầu xây dựng Đề án Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đổi mới vận hành với mục tiêu xây dựng KCN Cái Lân trở thành KCN kiểu mẫu về quản lý, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, thân thiện môi trường, hấp dẫn nhà đầu tư, có sức đột phá, lan tỏa…

Trên cơ sở đó, tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch - Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Song năm 2020, TP Hạ Long đã thực hiện sáp nhập cùng Hoành Bồ, vì thế cần có bổ sung, thay đổi, cần có đánh giá tổng thể để phát triển toàn diện trên nguyên tắc bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, Vịnh Cửa Lục, phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TP Hạ Long hiện nay.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng của Quảng Ninh 2 tháng đầu năm 2020 tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.
Sản lượng hàng hóa thông qua cảng của Quảng Ninh 2 tháng đầu năm 2020 tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, tại cuộc họp các đại biểu tham dự đã triển khai đánh giá hiệu quả đầu tư, tác động KCN Cái Lân đối với quy hoạch phát triển tổng thể của TP Hạ Long; hướng dẫn các doanh nghiệp có dự án nguy cơ ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp thực hiện việc bảo vệ môi trường theo quy định, không điều chỉnh tăng quy mô sản xuất, đề xuất thu hồi các dự án vi phạm; đề nghị UBND TP Hạ Long xem xét đề xuất vị trí mới thay thế KCN Cái Lân có lộ trình đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất của các nhà đầu tư…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: TP Hạ Long được xác định là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, là trung tâm du lịch văn minh, đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại tầm quốc tế… Do đó, cần bám sát quy hoạch chiến lược phân khu chức năng, lấy quy hoạch tỉnh, TP Hạ Long làm xương sống, khẩn trương tổ chức đồng bộ hóa dữ liệu và chính sách, quy định quản lý các lĩnh vực then chốt, phù hợp với các quy hoạch xây dựng theo định hướng phát triển chung.

Cần phải rà soát lại toàn bộ các quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất của các chủ thể, các doanh nghiệp, tổ chức hai bên bờ Vịnh Cửa Lục, đặc biệt đối với KCN Cái Lân và các khu vực lân cận để quy hoạch lại cho phù hợp với định hướng phát triển mới nhằm sử dụng tiết kiệm đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị của quỹ đất, mặt nước và hệ giá trị sinh thái của Vịnh Cửa Lục.

Đồng chí yêu cầu TP Hạ Long phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, các sở, ngành thực hiện rà soát các dự án, tăng cường quản lý toàn diện đất đai ở khu vực này. Các dự án đã có chủ trương điều chỉnh quy hoạch và đang đề xuất điều chỉnh không mở rộng, không cấp mới. Quỹ đất KCN Cái Lân theo định hướng phát triển sẽ ưu tiên cho các hoạt động cảng biển.

Vì thế, các đơn vị, địa phương liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, phương án di chuyển, chỉnh trang tại chỗ... TP Hạ Long thực hiện mời đơn vị tư vấn để triển khai các quy hoạch phân khu, trình UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đối với các dự án ngoài KCN mà nằm trong khu vực Vịnh Cửa Lục cũng phải thực hiện rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động. Khẩn trương xác định nhu cầu di chuyển của các nhà đầu tư thứ cấp để TP Hạ Long rà soát quỹ đất đề xuất vị trí mới thay thế KCN Cái Lân.

Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.