Quảng Yên chuẩn bị chu đáo nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Thứ Ba, 07/04/2020, 10:45 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, TX Quảng Yên đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các bước chuẩn bị đại hội. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự đã được địa phương tập trung thực hiện chu đáo, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. 

Thường trực Thị ủy Quảng Yên nghe công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp cơ sở.
Thường trực Thị ủy Quảng Yên nghe công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp cơ sở. Ảnh: Bùi Niên (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)

Đảng bộ TX Quảng Yên hiện có 47 tổ chức, cơ sở đảng, với tổng số 5.305 đảng viên. Đến nay 2 đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở là Đảng bộ Ngân hàng NN&PTNT thị xã và Đảng bộ xã Hiệp Hòa đã tổ chức thành công đại hội điểm; 327/327 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Các đảng viên được bầu vào Ban chấp hành khoá mới đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Vũ Văn Tấn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX Quảng Yên, cho biết: Xác định công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của đại hội đảng bộ các cấp nên Thị ủy Quảng Yên đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ trước đại hội. Đặc biệt, công tác đánh giá, lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới cũng đã được Thị ủy thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời coi trọng lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nhưng đạo đức phải là gốc.

Để công tác lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm bảo khách quan, thực chất, việc nhận xét đánh giá cán bộ của thị xã cũng có nhiều đổi mới theo hướng sát thực hơn, bằng nhiều kênh thông tin, kết hợp giữa cơ quan đang công tác với cấp uỷ, chính quyền nơi cư trú. Nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ được gắn với kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII). Việc lựa chọn nhân sự đối với các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị của thị xã, thì việc kiểm điểm cá nhân được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thị xã còn quan tâm gắn công tác quy hoạch với bồi dưỡng để chuẩn hóa cán bộ, qua đó chuẩn bị nguồn cán bộ tốt, là nhân tố chủ lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trên tinh thần đó, thời gian qua, việc chỉ đạo và xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dài hạn, trung hạn, hàng năm cũng được các cấp uỷ từ thị xã đến cơ sở quan tâm và dành nguồn kinh phí phù hợp, nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian qua, công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bộ nhiệm lại cán bộ cũng được thị xã thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Thị ủy Quảng Yên đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch, giai đoạn 2015-2020 là 605 lượt cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Thị ủy quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 là 652 lượt cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Thị ủy quản lý. Thị ủy đã tiến hành bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) là 31 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo về trình độ chuyên môn, lý luận, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu của cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đã góp phần đảm bảo nguồn nhân sự chất lượng cho Đại hội Đảng bộ TX Quảng Yên nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.