Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh): Khẳng định vai trò "cơ quan đầu não"

Thứ Sáu, 10/04/2020, 12:50 [GMT+7]
.
.

Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) là cơ quan trung tâm hiệp đồng, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về các mảng công tác thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương. Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Phòng Tham mưu luôn chủ động, tích cực đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh).
Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh), tháng 2/2020.

Thượng tá Khúc Thành Dư, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy Phòng luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả lãnh đạo, thực hiện 3 khâu đột phá về kỷ luật, huấn luyện, cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của một số cán bộ; đề cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Theo đó, bám sát mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Tham mưu đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung đổi mới công tác huấn luyện. Trong đó, đa dạng đối tượng, hình thức trong huấn luyện như: Huấn luyện tại chức cho cơ quan có sử dụng công nghệ thông tin; huấn luyện tập trung dã ngoại cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Trong huấn luyện thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực; “Thiết thực, từng bước vững chắc” đối với dự bị động viên, “Cơ bản, thực chất, chất lượng" đối với dân quân tự vệ. 

Huấn luyện vượt tường lửa tại Đại đội Trinh Sát. Tháng 1/2020
Huấn luyện vượt tường lửa tại Đại đội Trinh sát, tháng 1/2020.

Đại đội Trinh sát là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu trực thuộc Phòng Tham mưu. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đại đội đã chủ động đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, luôn là một trong những đơn vị đi đầu trên các mặt công tác.

Đại úy Phạm Văn Dĩnh, Đại đội Trưởng Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, cho biết: Trong quá trình tổ chức huấn luyện, chỉ huy đơn vị đã chú trọng công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho các cán bộ, chiến sĩ toàn đại đội. Đặc biệt, cấp ủy chỉ huy luôn là những người đi đầu gương mẫu trong huấn luyện.

Đồng thời, chỉ đạo đổi mới phương pháp huấn luyện, tổ chức huấn luyện chuyên sâu, chuyên ngành, tập trung vào nội dung, khâu yếu, mặt yếu và coi trọng thực hành. Hằng năm, đơn vị tổ chức huấn luyện được trên 1.000 giờ, hoàn thành 100% nội dung huấn luyện.

Bên cạnh đó, Phòng còn chỉ đạo hoàn thành nhiều cuộc diễn tập ứng phó thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, ứng phó cháy rừng, diễn tập chiến đấu phòng thủ của cấp huyện, cấp xã. 5 năm qua, Phòng còn tham mưu, huy động được hơn 40.000 lượt cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia khắc phục hậu quả trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan đơn vị trực thuộc Phòng Tham mưu thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, nhất là trong các dịp lễ, tết.

Từ đó chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu đã có sự chuyển biến rõ nét. Kết quả huấn luyện của các đối tượng 100% đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối. Năm 2017, Phòng đã tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, làm điểm cho toàn quân, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao… Đặc biệt, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Phòng đã tham mưu đề xuất với Bộ CHQS tỉnh để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo tổ chức công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn tại
Phòng Tham mưu chỉ đạo hoàn thành nhiều cuộc diễn tập ứng phó thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Phòng Tham mưu còn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn cán bộ theo phân cấp. 5 năm qua, đã chỉ đạo tổ chức được 133 lớp tập huấn với hơn 13.700 cán bộ tham gia.

Không những vậy, vừa qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu còn được Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo đại hội điểm, nhằm rút kinh nghiệm cho đại hội cấp cơ sở. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần chung sức đồng lòng của cán bộ đảng viên đã góp phần tạo nên thành công của đại hội.

Những phương pháp đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của Phòng Tham mưu đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.