Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIII

Về việc giải thể và đổi tên một số thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ Ba, 07/04/2020, 06:01 [GMT+7]
.
.

Ngày 31/3/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 16 đã ban hành Nghị quyết số 249/NQ-HĐND " Về việc giải thể và đổi tên một số thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". Cụ thể như sau:

Điều 1. Giải thể thôn Bản Sen, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn.

Sau khi giải thể thôn Bản Sen, xã Bản Sen còn 05 thôn, gồm: Thôn Đồng Gianh; thôn Nà Na; thôn Đông Lĩnh; thôn Điền Xá và thôn Nà Sắn.

Điều 2. Đổi tên 31 thôn, khu phố trên địa bàn thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí và huyện Hải Hà, cụ thể:

1. Đổi tên 10 khu phố thuộc phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long như sau:

a) Đổi tên Khu 1 thành khu Trới 1.

b) Đổi tên Khu 2 thành khu Trới 2.

c) Đổi tên Khu 3 thành khu Trới 3.

d) Đổi tên Khu 4 thành khu Trới 4.

đ) Đổi tên Khu 5 thành khu Trới 5.

e) Đổi tên Khu 6 thành khu Trới 6.

g) Đổi tên Khu 7 thành khu Trới 7.

h) Đổi tên Khu 8 thành khu Trới 8.

i) Đổi tên Khu 9 thành khu Trới 9.

k) Đổi tên Khu 10 thành khu Trới 10.

Sau khi đổi tên, phường Hoành Bồ có 10 khu phố gồm: Khu Trới 1; khu Trới 2; khu Trới 3; khu Trới 4; khu Trới 5; khu Trới 6; khu Trới 7; khu Trới 8; khu Trới 9; khu Trới 10.

2. Đổi tên 03 khu phố thuộc phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí như sau:

a) Đổi tên Khu 1 (xã Điền Công cũ) thành khu Đền Công 1.

b) Đổi tên Khu 2 (xã Điền Công cũ) thành khu Đền Công 2.

c) Đổi tên Khu 3 (xã Điền Công cũ) thành khu Đền Công 3.

Sau khi đổi tên, phường Trưng Vương có 10 khu phố, gồm: Khu I; khu II; khu III; khu IV; khu V; khu VI; khu VII; khu Đền Công 1; khu Đền Công 2;  khu Đền Công 3.

3. Đổi tên 11 khu phố thuộc thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà như sau:

a) Đổi tên Khu phố Bắc thành khu Trần Hưng Đạo.

b) Đổi tên Khu phố Trung thành khu Phú Hải.

c) Đổi tên Khu phố Nam thành khu Hải Tân.

d) Đổi tên Khu phố 1 (xã Quảng Trung cũ) thành khu Quang Trung.

đ) Đổi tên Khu phố 2 (xã Quảng Trung cũ) thành khu Lê Chân.

e) Đổi tên Khu phố 1 (xã Quảng Điền cũ) thành khu Đồng Tâm.

g) Đổi tên Khu phố 2 (xã Quảng Điền cũ) thành khu Lê Đại Hành.

h) Đổi tên Khu phố 3 thành khu Đại Điền Nam.

i) Đổi tên Khu phố 4 thành khu Sơn Hà.

k) Đổi tên Khu phố 5 thành khu Quảng Điền.

l) Đổi tên Khu phố 6 thành khu Ghềnh Võ.

Sau khi đổi tên, thị trấn Quảng Hà có 23 khu phố, gồm: Khu My Sơn; khu Yết Kiêu; khu Trần Khánh Dư; khu Ngô Quyền; khu Lý Thường Kiệt; khu Lê Quý Đôn; khu Trần Quốc Toản; khu Chu Văn An; khu Nguyễn Du; khu Trần Bình Trọng; khu Phan Đình Phùng; khu Hoàng Hoa Thám; khu Trần Hưng Đạo; khu Phú Hải; khu Hải Tân; khu Quang Trung; khu Lê Chân; khu Đồng Tâm; khu Lê Đại Hành; khu Đại Điền Nam; khu Sơn Hà; khu Quảng Điền; khu Ghềnh Võ.

4. Đổi tên 04 thôn thuộc xã Quảng Minh, huyện Hải Hà như sau:

a) Đổi tên Thôn 4 (xã Quảng Thắng cũ) thành Thôn 7.

b) Đổi tên Thôn 1 (xã Quảng Thắng cũ) thành Thôn 8.

c) Đổi tên Thôn 2 (xã Quảng Thắng cũ) thành Thôn 9.

d) Đổi tên Thôn 3 (xã Quảng Thắng cũ) thành Thôn Quang Lĩnh.

Sau khi đổi tên, xã Quảng Minh có 11 thôn, gồm: Thôn 1; thôn 2; thôn 3; thôn 4; thôn 5; thôn 6; thôn 7; thôn 8; thôn 9; thôn Minh Tân; thôn Quang Lĩnh.

5. Đổi tên 03 thôn thuộc xã Đường Hoa, huyện Hải Hà như sau:

a) Đổi tên Thôn 1 (xã Tiến Tới cũ) thành thôn Tiến Tới.

b) Đổi tên Thôn 2 (xã Tiến Tới cũ) thành thôn Đại Quang.

c) Đổi tên Thôn 3 (xã Tiến Tới cũ) thành thôn Cái Tó.

Sau khi đổi tên, xã Đường Hoa có 12 thôn, gồm: Thôn 1; thôn 2; thôn 3; thôn 4; thôn 5; thôn 6; thôn 7; thôn 8; thôn 9; thôn Tiến Tới; thôn Đại Quang; thôn Cái Tó.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XIII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 31/3/2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua.
 

.
.
Các tin cùng sự kiện
.
.
.
.
.
.