Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối

Thứ Sáu, 10/04/2020, 13:07 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các bước chuẩn bị đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 15/8/2020.

Các đại biểu Đảng bộ Cơ quan Sở LĐTB&XH biểu quyết bầu Bí thư Đảng ủy.
Các đại biểu Đảng bộ Cơ quan Sở LĐ-TB&XH biểu quyết bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội (tổ chức ngày 25/3).

Để tổ chức thành công đại hội, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và cơ quan chuyên môn cấp trên, Đảng bộ Khối đã triển khai kế hoạch về việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc, tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc, thành lập các tiểu ban. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối, từng tiểu ban đã xây dựng quy chế, kế hoạch làm việc theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ đề ra, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thành viên khi có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở trong công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, chương trình đại hội. Đồng thời, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ là lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ trong công tác tổ chức đại hội theo từng cụm. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ nắm bắt vướng mắc của cơ sở để tháo gỡ, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với những vấn đề phát sinh.

Để tiến hành đại hội cấp cơ sở trên diện rộng thành công, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lựa chọn 3 cơ sở để chỉ đạo đại hội điểm.

Trong đó, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở LĐ-TB&XH là một trong 3 đại hội điểm đã diễn ra trong ngày 25/3. Công tác chuẩn bị được Đảng ủy Cơ quan Sở tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bám sát các quy định, hướng dẫn, nhất là công tác nhân sự và biên tập văn kiện. Đại hội điểm được tổ chức trang trọng, bài bản, đạt yêu cầu. Văn kiện được thảo luận sôi nổi tại đại hội. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện đúng, đủ, chuẩn các bước theo quy định. Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thống nhất bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bầu trực tiếp chức vụ Bí thư Đảng ủy tại đại hội, với số phiếu đạt 100% và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX.

Trong tháng 3/2020, 100% đơn vị đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm. Ngay sau đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời tiến hành trao đổi, rút kinh nghiệm.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, việc tổ chức rút kinh nghiệm đại hội điểm của Đảng bộ Khối góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các đảng bộ cấp cơ sở còn lại, tạo thuận lợi để tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu kỹ chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của cấp ủy cấp trên để chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo tổ chức ngắn gọn, đúng quy trình, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng bộ Viện KSND tỉnh khoá XV.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Viện KSND tỉnh khoá XV (tổ chức ngày 10/3).

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, bài bản, đến nay Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã hoàn thành 3/6 bước biên tập văn kiện theo kế hoạch. Trong đó, báo cáo chính trị tại đại hội đã được gửi tới 100% chi, đảng bộ cơ sở góp ý. Về công tác nhân sự, Đảng ủy Khối đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đối với 23 lượt cán bộ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với 25 đồng chí.

Đến nay, dự thảo phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Hiện 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, 8/10 đảng bộ bộ phận đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 60/60 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã đăng ký thời gian tổ chức đại hội; 100% cấp ủy cơ sở đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp cơ sở và cấp trực thuộc, qua đó, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới đại hội Đảng các cấp.

Cao Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.