Cho ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng

Thứ Ba, 07/04/2020, 17:47 [GMT+7]
.
.

Chiều 7/4, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng. Đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu kết luận.
Đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu kết luận.

Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đề xuất sửa đổi 46/168 điều của Luật Xây dựng 2014, tập trung chủ yếu các nhóm vấn đề gồm: Hoàn thiện chính sách pháp luật về xây dựng, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những nội dung được đề xuất tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng, đã tiếp thu nhiều ý kiến của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tham gia. Đồng thời tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tham gia vào dự thảo, trong đó cần làm rõ hơn một số khái niệm liên quan đến cơ quan chuyên môn về xây dựng dự án đặc thù, dự án quy mô lớn, ảnh hưởng đến an toàn và lợi ích cộng đồng. Nghiên cứu lại phạm vi điều chỉnh luật bao quát hơn, tránh chồng chéo. Quy định chi tiết về phân cấp, loại công trình xây dựng, phân loại dự án đầu tư xây dựng, thẩm định dự án theo hướng phân cấp, ủy quyền mạnh cho địa phương. Quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của chủ đầu tư liên quan đến xây dựng. Khuyến khích và có chính sách cho việc sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng từ tro, xỉ thải của sản xuất than, điện, đảm bảo tiết kiệm năng lượng, vệ sinh môi trường. Thống nhất các quy định đã được thông qua tại các luật khác. 

Đại diện Sở Xây dựng cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
Đại diện Sở Xây dựng cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định: Quan điểm sửa đổi Luật nhằm tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đồng thời, nhằm tăng cường sự quản lý thống nhất của Trung ương đi đôi với phân cấp và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đồng chí đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị của đại biểu dự họp; đồng thời làm rõ những ý kiến tham gia, qua đó sẽ tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sắp được tổ chức tới đây.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.