Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

Thứ Bảy, 14/03/2020, 13:39 [GMT+7]
.
.

Sáng 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp tỉnh, chủ trì cuộc họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng cấp tỉnh chủ trì cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy chủ trì cuộc họp.

10 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần này là những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy, là tấm gương mẫu mực, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh, được người học, đồng nghiệp và nhân dân tín nhiệm.

Sau khi thảo luận, xem xét các tiêu chí, điều kiện theo quy định, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả cả 10 nhà giáo đều đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy nhấn mạnh, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú là danh hiệu vinh dự nhà nước nhằm tôn vinh các giáo viên, giảng viên có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Công tác xét tặng phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục - Đào tạo hoàn thiện hồ sơ các bước tiếp theo, báo cáo tỉnh và trình Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước.

Nguyễn Thơm

.
.
.
.
.
.
.
.