TP Cẩm Phả đổi mới tuyên truyền tạo đồng thuận cao

Thứ Sáu, 13/03/2020, 11:50 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cẩm Phả đã bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng lãnh đạo, phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

g
Thành uỷ Cẩm Phả họp thống nhất nội dung tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử thành phố, tháng 2/2020.

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo… Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, phù hợp từng đối tượng cụ thể; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên địa bàn thành phố có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc.

Theo ông Bùi Hồng Quân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cẩm Phả, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thời gian qua Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cẩm Phả đã chú trọng tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm quán triệt kịp thời, hiệu quả các quan điểm, đường lối, nghị quyết của đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng, ban hành các tài liệu tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử của thành phố. Nổi bật, đã tham mưu tổ chức tốt nội dung học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9, 10, 11 BCH Trung ương Đảng (khoá XII); nghị quyết của tỉnh, thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Bên cạnh đó, việc học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết được Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, với nhiều hình thức phù hợp. Ban đã phân công cán bộ theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy về công tác tuyên giáo, trong đó, xây dựng các nội dung công tác tuyên truyền hàng tháng, hàng quý và tuyên truyền các nhiệm vụ đột xuất.

Đặc biệt trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để xây dựng, triển khai các biện pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Trên hệ thống phát thanh, hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên... về tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh.

Trong đó, tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Hướng dẫn người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng... Qua đó, góp phần vào việc ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

g
Tuyên truyền viên phường Cẩm Bình hướng dẫn công dân giải quyết TTHC qua mạng.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội của thành phố đã nắm bắt nhanh, kịp thời, chính xác tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đều tổ chức hội nghị giao ban với đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Do đó, thông tin dư luận xã hội được phản ánh kịp thời, phong phú và chất lượng thông tin ngày càng sâu sắc hơn.

Cùng với nhiệm vụ trên, Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng chú trọng điều tra, khảo sát xã hội bằng hình thức phát phiếu khảo sát, giúp người dân thuận tiện trong cung cấp thông tin từ cơ sở. Riêng năm 2019, đơn vị đã phối hợp, thực hiện 8 cuộc điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình dư luận xã hội với 2.980 phiếu khảo sát được phát cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Qua đó, làm căn cứ để thành phố tiếp tục thực hiện, triển khai hiệu quả  các chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.