Kinh nghiệm từ một đảng bộ tiêu biểu ở Hải Hà

Thứ Hai, 16/03/2020, 11:28 [GMT+7]
.
.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) đã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp về xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Để đạt được kết quả này, Đảng ủy xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, chú trọng làm tốt ngay từ công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức trong đảng viên nhân dân. Đặc biệt là luôn quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và quản lý đảng viên.

Tuyến đường trục chính xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) được trang trí rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Tuyến đường trục chính xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) được trang trí rực rỡ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ xã Quảng Thành có tổng số 157 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ. Ngoài các đảng viên trẻ đang công tác tại cơ quan, trường học của xã, phần lớn đảng viên của Đảng bộ đang sinh hoạt ở các chi bộ tại địa bàn dân cư.

Trên cơ sở nhận diện rõ thế mạnh và thách thức, Đảng ủy xã đã triển khai tốt công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng nói riêng. Từ đó phát huy được vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ đảng viên trong các nhiệm vụ, như thi đua sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Trần Văn Trí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, cho biết: Chúng tôi xác định rõ công tác xây dựng Đảng phải luôn luôn làm tốt ngay từ mỗi chi bộ - tổ chức cơ sở trong hệ thống tổ chức của Đảng. Bởi đây là nơi trực tiếp triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; cũng là nơi trực tiếp rèn luyện và quản lý đảng viên…

Vì vậy, nhiều năm qua, Đảng ủy xã luôn tập trung mọi nỗ lực để xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở vững chắc để củng cố sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Vừa qua, khi chuẩn bị tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy đã làm rất kỹ về mặt nhân sự cấp ủy của các chi bộ trong toàn Đảng bộ nhằm lựa chọn được những đồng chí cấp ủy, nhất là bí thư có đủ trình độ và năng lực, có tín nhiệm cao, nhiệt tình và trách nhiệm.

Để giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới không ngừng về hình thức và nội dung, hằng tháng, Đảng ủy xã phân công các Đảng ủy viên đến dự các buổi sinh hoạt. Từ đó nhằm trực tiếp góp ý với cơ sở để áp dụng cách làm hay, khắc phục mặt hạn chế và báo cáo kết quả cho Thường trực Đảng ủy xã.

Nhờ đó, chuyển biến rõ nét nhất là các buổi sinh hoạt đã trở thành diễn đàn sôi nổi, khơi gợi được năng lực, sở trường của từng đảng viên nhằm phát huy được trí tuệ tập thể, đề ra được nghị quyết sát thực. Đảm bảo vừa bám sát những nhiệm vụ trọng tâm do cấp ủy cấp trên chỉ đạo và được cán bộ, người dân đồng tình cao.

Hộ ông Vũ Văn Thiết là một trong những điển hình nông dân thi đua sản xuất giỏi, xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn của thôn Hải Đông, xã Quảng Thành (huyện Hải Hà).
Hộ ông Vũ Văn Thiết, một trong những điển hình nông dân thi đua sản xuất giỏi, xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn của thôn Hải Đông, xã Quảng Thành (huyện Hải Hà).

Về vấn đề này, đồng chí Đặng Xuân Túc, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hải Đông (xã Quảng Thành), cho biết: Cách làm được chi ủy thống nhất là lựa chọn nội dung sinh hoạt theo chuyên đề cụ thể, tránh tình trạng chỉ quán triệt chung chung, mơ hồ mà phải tranh thủ ý kiến của từng đảng viên, từ việc xây dựng chi bộ vững mạnh đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội...

Bí thư chi bộ là người chủ trì buổi sinh hoạt thì tập trung vào việc gợi mở vấn đề để tạo không khí thảo luận sôi nổi, nhất là nêu cao tinh thần công khai, dân chủ, thực sự cầu thị, tiếp thu từng ý kiến đóng góp. Khi đã thống nhất quan điểm thì phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm rõ ràng cho đảng viên phụ trách, xác định nói đi đôi với làm.

Quảng Thành cũng luôn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, kinh nghiệm quý.

Đi liền với đó là những cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích; chấn chỉnh kịp thời, nghiêm túc đối với cán bộ, đảng viên chậm đổi mới, vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật... Từ đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.