"Đông Triều tiếp tục là điển hình cả nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu"

Thứ Năm, 12/03/2020, 13:42 [GMT+7]
.
.

Sáng 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp trực tuyến với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều về triển khai nhiệm vụ năm 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.

Năm 2019, TX Đông Triều đã chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa các chỉ đạo của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Mô hình nhất thể hóa bí thư là chủ tịch UBND xã, phường đạt 85,7%; bí thư không phải là người địa phương đạt 76,2%. Kinh tế - xã hội của thị xã có nhiều khởi sắc. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 19.200 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Thu NSNN trên địa bàn đạt 2.572 tỷ đồng, tăng trên 20,2% so với cùng kỳ. TX Đông Triều đã thành lập mới 140 doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,12%. Thị xã đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời đã xây dựng các kịch bản, phương án vừa bảo đảm chống dịch bệnh, nhưng cũng đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Tham gia ý kiến với sự phát triển của TX Đông Triều, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành chỉ ra một số nội dung cần quan tâm, như: GPMB một số dự án còn chậm; vẫn để lợi dụng thi công các dự án để khai thác than, sét, cát, đất san lấp trái phép.

Việc thu gom, xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Kim Sen vẫn còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Ô nhiễm bụi và tiếng ồn trong sản xuất, kinh doanh, khu vực khai thác than, sản xuất vật liệu xây dựng, các tuyến đường giao thông chính vẫn chưa được khắc phục triệt để…

Ngoài ra, TX Đông Triều cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý Nhà nước về kinh doanh vật liệu xây dựng, khoáng sản; quan tâm đến chất lượng sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà lại quy mô trường hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều trong thời gian qua đã tích cực chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, thị xã đã quyết liệt trong sắp xếp cán bộ, các mô hình nhất thể hóa đã mang lại hiệu quả. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý đến một số vấn đề còn tồn tại liên quan đến tiềm ẩn những yếu tố phức tạp mới liên quan đến tài nguyên khoáng sản; xử lý môi trường ở khu vực nông thôn…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều qua truyền hình trực tuyến.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều qua truyền hình trực tuyến.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Đông Triều nhận diện cơ hội phát triển của thị xã, với lợi thế về hạ tầng giao thông được đầu tư thời gian qua, tạo ra những quỹ đất lớn trên địa bàn, do đó đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thị xã nhanh chóng xác định hướng tuyến và điều chỉnh các quy hoạch liên quan theo cách tiếp cận mới để khai thác tối đa quỹ đất phục vụ cho thu hút các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, dự án công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, tạo ra nguồn thu ngân sách của địa phương.

Về phát triển dịch vụ, với hạ tầng giao thông hoàn thiện như hiện nay, khu vực TX Đông Triều gắn với TP Uông Bí sẽ thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh sinh thái trải nghiệm với cơ hội phát triển rất lớn, vì vậy phải hỗ trợ cho doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn phát triển dự án khai thác tài nguyên du lịch để phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn.

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, vì vậy TX Đông Triều cần quan tâm tạo điều kiện phát triển sản xuất ngành than nhưng đảm bảo mục tiêu bền vững về an ninh trật tự, môi trường, không để nảy sinh vấn đề phức tạp.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu TX Đông Triều cần phải xác định là địa phương điển hình của cả nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phải được cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình hành động nhiệm kỳ tới; đồng thời gắn kết quá trình đô thị hóa với xây dựng NTM kiểu mẫu đảm bảo chất lượng bền vững và lấy mục tiêu là nâng cao mức sống cho người dân ở khu vực nông thôn và chất lượng hạ tầng đô thị đồng bộ giữa nông thôn và đô thị; tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tạo ra giá trị sản xuất mới.

Trong quản lý nhà nước, phải tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, rừng, nguồn sinh thủy của hồ nước.

Về phát triển văn hóa - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Đông Triều giữ vững là địa phương trong tốp đầu về phát triển giáo dục, chất lượng đào tạo và xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, lấy nếp sống văn minh của người dân là mục tiêu cao nhất và đời sống văn hóa là nền tảng.

Cùng với đó, phấn đấu xóa hết hộ nghèo, giảm nhanh hộ cận nghèo đảm bảo bền vững; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo trên địa bàn để giữ vững là địa phương đi tiên phong đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo trong việc đưa công nghệ thông tin vào nhà trường và có nhiều phòng học thông minh.

Về an ninh quốc phòng, TX Đông Triều phải tăng cường kiểm tra, xử lý và phát động toàn dân đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Liên quan đến phòng, chống dịch Covid -19, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dịch ngày càng diễn biến phức tạp hơn, do vậy TX Đông Triều không chủ quan, lơ là mà phải chủ động, tích cực mọi biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.