Đầm Hà chuẩn bị bài bản, chu đáo để Đại hội Đảng các cấp thành công

Thứ Bảy, 28/03/2020, 07:59 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ huyện Đầm Hà được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020. Công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới đã và đang được các cấp ủy đảng ở Đầm Hà tập trung chỉ đạo, thực hiện một cách bài bản, chu đáo về mọi mặt.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện.

- Huyện ủy Đầm Hà đã chỉ đạo việc chuẩn bị các Đại hội Đảng bộ cơ sở như thế nào, thưa đồng chí?

+ Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đầm Hà đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội chu đáo, đúng trọng tâm, trọng điểm, kỹ lưỡng về mọi mặt.

Cụ thể, Huyện ủy đã thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị Đại hội cấp huyện và 3 tổ công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở do các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm Tổ trưởng. Đồng thời lựa chọn 2 đơn vị chỉ đạo điểm ngay từ khi duyệt chương trình Đại hội để rút kinh nghiệm, thống nhất trong quan điểm chỉ đạo.

Các kế hoạch, công văn, hướng dẫn, quyết định, văn bản chỉ đạo liên quan đến Đại hội được ban hành kịp thời nhằm quán triệt cụ thể đến từng chi, đảng bộ cơ sở; giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ và có sự thống nhất cao.

Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong đó, Bộ Chính trị chỉ đạo thực hiện chủ trương về cơ cấu, số lượng đại biểu đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương như một số nhiệm kỳ gần đây; đồng thời, đổi mới cách phân bổ để bảo đảm thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc hợp lý; tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện, đóng góp ý kiến khi quyết định những chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và địa phương.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, yêu cầu các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm phải xây dựng trên tinh thần đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện, cụ thể; làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực, xác định hướng đi trong nhiệm kỳ mới và tầm nhìn xa hơn, thể hiện được khát vọng phát triển.

Để đạt được yêu cầu này, các địa phương, đơn vị đã tổ chức sơ kết, tổng kết chương trình hành động, đánh giá các chương trình triển khai trong nhiệm kỳ qua để đúc rút ra bài học kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực.

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy cũng rất quan tâm, trực tiếp sâu sát với cơ sở và có các ý kiến chỉ đạo, gợi mở, định hướng cho địa phương, đơn vị trong việc xây dựng nội dung báo cáo chính trị để đảm bảo chất lượng ngay từ khi dự thảo.

Những ý kiến đóng góp tâm huyết của cán bộ, đảng viên cũng được tiếp thu nghiêm túc thông qua từng hội nghị, sinh hoạt chi bộ thôn, bản, khu phố.

Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ thị trấn Đầm Hà nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 25/3. Ảnh: Quốc Nghị (Trung tâm TT-VH Đầm Hà).
Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ thị trấn Đầm Hà nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 25/3. Ảnh: Quốc Nghị (Trung tâm TT-VH Đầm Hà).

Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thông qua 5 lần sửa đổi, bổ sung, cập nhật chỉ đạo trong văn kiện của tỉnh, của trung ương đã triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong toàn đảng bộ. Phương án cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cũng đã được thống nhất để thực hiện quy trình về nhân sự.

Đối với công tác nhân sự, Huyện ủy Đầm Hà chủ động rà soát, đánh giá, phân công, điều động cán bộ, lựa chọn phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sự tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cơ cấu về cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số trong cấp ủy khóa mới cũng được chú trọng.

Tiểu ban nhân sự huyện Đầm Hà họp cho ý kiến phương án nhân sự, tháng 2/2020.
Tiểu ban nhân sự huyện Đầm Hà họp cho ý kiến phương án nhân sự, tháng 2/2020.

Đầm Hà cũng thực hiện 100% bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội cấp cơ sở và tại Đại hội Đảng bộ huyện. Hiện nay tại cấp xã, huyện đã thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 8/9 xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 1 xã; 8/9 Bí thư Đảng ủy không là người địa phương; 9/9 Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ.

Các công tác về tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra hướng dẫn công tác tổ chức đại hội cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở... đều đảm bảo đúng kế hoạch.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các chi, đảng bộ chuẩn bị kỹ các điều kiện tổ chức Đại hội trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, phải tổ chức khám sức khỏe đối với đại biểu về dự Đại hội; tiết giảm các hoạt động văn nghệ chào mừng; không bố trí ăn tập trung đông người...

- Các Đại hội điểm được tổ chức, rút kinh nghiệm như thế nào để tạo cơ sở hoàn thành tốt toàn bộ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở của huyện, thưa đồng chí?

+ Đảng bộ huyện lựa chọn Đảng bộ xã Tân Bình và Đảng bộ xã Dực Yên tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Trong đó, Đảng bộ xã Tân Bình là đơn vị cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội vào ngày 5/3 vừa qua; vinh dự được đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đến dự và chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký dự đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở tại Đầm Hà (Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình), ngày 5/3.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký dự đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở tại Đầm Hà (Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình), ngày 5/3.

Ngay sau khi hoàn thành 2 Đại hội điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm tổng thể trên các phương diện: Công tác tổ chức, điều hành đại hội của Đoàn Chủ tịch; chất lượng nội dung tham luận trình bày trước đại hội; thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu, bầu cử các chức danh, bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội; công tác trang trí, khánh tiết, hậu cần, phục vụ, truyền thông, bảo đảm ANTT, kiểm tra sức khỏe, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Văn kiện của Đại hội cũng tiếp tục được nhận xét, góp ý để có sự điều chỉnh hợp lý, ví dụ như: Báo cáo chính trị phải đảm bảo dung lượng của phần kết quả và phương hướng, nhiệm vụ theo tỷ lệ 50/50; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành phải đi sâu kiểm điểm cả những nội dung thuộc trách nhiệm của mỗi đồng chí cấp ủy viên; dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động phải thể hiện rõ hơn những giải pháp cụ thể, có lộ trình và phân công người thực hiện...

- Đồng chí cho biết phương hướng các nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới?

+ Đến ngày 26/3/2020, 24/35 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đúng với tiến độ đề ra. Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành Đại hội các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch. Các tiểu ban và tổ công tác giúp việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao, rà soát, tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện.

Chỉ đạo chung đối với các Đảng bộ cơ sở còn lại là phải tiếp tục bám sát Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị, nghiên cứu kỹ kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy và rút kinh nghiệm qua các đại hội điểm để tổ chức đại hội đơn vị mình. Các văn kiện trình đại hội, kịch bản điều hành, tài liệu phục vụ đại hội cũng cần được rà soát lại kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng...

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình (huyện Đầm Hà) thực hiện các quy trình phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Nhung.
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình (huyện Đầm Hà) thực hiện các quy trình phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Nhung.

Cùng với đó, huyện quán triệt đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua lập thành tích chào mừng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tập trung cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Quá trình triển khai Đại hội phải đồng thời với việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đặc biệt trong thời điểm này, cần tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà. Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này sẽ phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết, tự tin phát triển của địa phương. Đặc biệt là góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàng Giang (thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.