Đầm Hà: 16/35 chi, đảng bộ hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 23/03/2020, 15:31 [GMT+7]
.
.

Sau khi tổ chức thành công 2 đại hội điểm cơ sở là: Đảng bộ xã Tân Bình (ngày 5, 6/3), Đảng bộ xã Dực Yên (ngày 10,11/3), tính đến ngày 23/3, đã có 16/35 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng  Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình.

Quy trình tổ chức đại hội được tiến hành theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chương trình làm việc của đại hội diễn ra liên tục, không khí làm việc nghiêm túc, dân chủ; đảm bảo tiến độ trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội các đảng bộ cấp cơ sở đã tiến hành đều thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định: Thảo luận văn kiện của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cấp uỷ; bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến được tổ chức trong tháng 5/2020. Với sự chỉ đạo tích cực của Đảng bộ huyện Đầm Hà, công tác tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện sẽ đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đặt ra, hoàn thành trong tháng 4/2020.

Mai Thắm (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)
 

.
.
.
.
.
.
.
.