Chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đảng hội XIII của Đảng

Lựa chọn cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Thứ Hai, 16/03/2020, 08:31 [GMT+7]
.
.

Tính từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 20 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện và tương đương hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ghi nhận tại các đại hội cho thấy, công tác nhân sự được đặc biệt quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo được sự tin tưởng, phấn khởi và đồng lòng của đảng viên. Đặc biệt, 100% bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại đại hội đều đạt số phiếu rất cao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy phường Xuân Sơn (TX Đông Triều) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 5/3/2020. Ảnh: Mạnh Trường

Kết quả trên cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình về công tác nhân sự của các địa phương, đơn vị. Theo đó, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự, các địa phương đã thành lập tiểu ban nhân sự đại hội, chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Quá trình chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới được thực hiện gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, đảng bộ các địa phương đều chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho từng giai đoạn, đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ quy trình, chất lượng ở tất cả các bước. Từ khâu rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm căn cứ quy hoạch; đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ, dân tộc, cơ cấu 3 độ tuổi, đến việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi đủ điều kiện; bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư cấp ủy không phải là người địa phương…

Đảng bộ các xã của huyện Hải Hà hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ các xã của huyện Hải Hà hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đơn cử tại Đầm Hà, tiểu ban nhân sự đã tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ cấp ủy để triển khai đầy đủ các bước đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ và đặc biệt coi trọng công tác rà soát, thẩm định nhân sự cấp ủy để đảm bảo chất lượng cấp ủy khóa mới theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai xây dựng các bước để giới thiệu nhân sự theo đúng quy định để thực hiện tái cử cấp ủy trước, thực hiện nhân sự mới sau. Đối với đơn vị cấp xã mới sáp nhập, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 cho Đảng bộ xã Quảng Tân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đầm Hà, cho biết: Hiện nay, trên cơ sở nguồn quy hoạch cũng như là đội ngũ cấp ủy đương nhiệm, huyện đã rà soát và dự kiến phương án đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 không dưới 15% và cơ cấu trẻ tham gia cấp ủy cấp xã là dưới 35 tuổi, cấp huyện là dưới 40 tuổi. Đối với thực hiện nhất thể hóa 75% bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã sẽ cơ bản đảm bảo, vì hiện nay huyện Đầm Hà đã có 7/9 xã bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND; 1 xã có bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND; 8/9 phó bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, trưởng khối dân vận cơ sở.

Bí thư Huyện ủy Hải Hà rà soát công tác tổ chức đại hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn, ngày 11/3/2020
Huyện ủy Hải Hà tổ chức họp rà soát công tác tổ chức đại hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn, ngày 11/3/2020.

Chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở rà soát, nắm bắt các đồng chí trong danh sách quy hoạch, đội ngũ cán bộ đương nhiệm, cán bộ còn đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền trong nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026), các địa phương cũng thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, sắp xếp đội ngũ cán bộ. Trong đó quan tâm lãnh đạo, tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu, coi trọng việc bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới.

Điển hình như TP Móng Cái, từ đầu năm 2019 đến nay, đã thực hiện luân chuyển, điều động 20 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý; đề bạt, bổ nhiệm lại 17 trường hợp; TX Quảng Yên thực hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ các cơ quan, xã, phường là 21 lượt cán bộ...

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh sẽ hoàn thành tất cả đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện và tương đương. Từ kinh nghiệm của các đại hội đã tổ chức trong công tác nhân sự, tin tưởng rằng, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy các cấp, sự chủ động của cấp ủy cơ sở, đại hội chi, đảng bộ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những cấp ủy viên đủ đức, đủ tài để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và tương đương, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.