Các đảng bộ công ty thuộc TKV tổ chức đại hội

Thứ Năm, 05/03/2020, 16:27 [GMT+7]
.
.

Trong 2 ngày 4 và 5/3, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, sự nỗ lực, đoàn kết, nhất trí và những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của Đảng bộ Công ty, Tuyển than Cửa Ông đã hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, xứng đáng là lá cờ đầu của Tập đoàn trong sản xuất, kinh doanh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông ra mắt tại Đại hội.

Trong 5 năm, sản lượng than kéo mỏ của đơn vị đạt trên 50 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 45,3 triệu tấn, doanh thu trên 65 nghìn tỷ đồng. Cuộc cách mạng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa được triển khai mạnh mẽ, giúp nâng công suất các nhà máy tuyển và cải thiện công tác môi trường, an toàn. Việc làm, đời sống người lao động được đảm bảo với mức bình quân 8,9 triệu đồng/người/tháng. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty kết nạp được 165 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm; tiếp tục tái cơ cấu lao động, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.

Nhân dịp này, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức gắn biển Công trình Cải tạo kho bãi chứa than nội địa 3, chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII.

Hoàng Yến

Trong 2 ngày 4 và 5/3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí ... Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh
Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Vàng Danh đã tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXII đã đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới sáng tạo. Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, 100% bí thư chi bộ là quản đốc, trưởng phòng. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức kết nạp 313 đảng viên mới.

Về công tác quản lý, điều hành sản xuất, với mục tiêu xây dựng “mỏ ít người - thu nhập cao”, Công ty đã triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, đồng bộ cơ giới hoá trong sản xuất. Qua đó, năng lực sản xuất, doanh thu hằng năm đều tăng và vượt mức kế hoạch tập đoàn giao. Trong 5 năm, Công ty đã đào trên 160km lò, sản xuất trên 14,6 triệu tấn than nguyên khai, tăng bình quân 2,4%/năm; than tiêu thụ trên 12,5 triệu tấn, doanh thu trên 17,8 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 326 tỷ đồng, tăng bình quân trên 8,3%/năm, nộp ngân sách gần 4.200 tỷ đồng. Đời sống người lao động ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân trên 12,4 triệu đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng phấn đấu 90% đảng viên và 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về sản xuất, kinh doanh phấn đấu tăng sản lượng than nguyên khai và doanh thu bình quân từ 3 đến 5%/năm.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần than Vàng Danh ra mắt tại Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Văn Minh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Giám đốc Công ty được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thành Công – Lý Cường

.
.
.
.
.
.
.
.