Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Liêu

Thứ Sáu, 13/03/2020, 18:23 [GMT+7]
.
.

Chiều 13/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Liêu về triển khai nhiệm vụ năm 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

g
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Giá trị sản xuất tăng 13,8%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 250 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ; số khách du lịch tăng 18% cùng kỳ; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, hộ nghèo giảm còn 5,19%.

Toàn huyện hiện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị được tăng cường. Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, huyện Bình Liêu đã triển khai tốt chương trình hành động số 21-Ctr/TU ngày 5/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Huyện Bình Liêu hiện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ hợp lý tuổi trẻ, nữ, dân tộc. Hiện nay, huyện Bình Liêu cũng tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức còn hạn chế. Tiến độ, chất lượng một số công việc chưa đạt yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng và thi công một số công trình, dự án còn chậm; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên còn cao. Việc triển khai thực hiện Đề án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất chưa đạt tiến độ yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản cát, đá, sỏi trái phép.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả nổi bật của huyện Bình Liêu trong năm 2019, đặc biệt là trong các công tác giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; đề án 196; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu tiếp tục đổi mới tư duy, thay đổi nhận thức, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, ý chí vươn lên với tư tưởng chủ động. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp đột phá, phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh của huyện như du lịch trải nghiệm, các giá trị bản sắc văn hóa.

Trước mắt, huyện Bình Liêu cần tiếp tục tập trung các giải pháp chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy hoạt động thương mại, nhưng không để xảy ra các yếu tố bất ngờ. Về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị, huyện Bình Liêu tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở các thôn, bản; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững về phẩm chất, năng lực, nghiệp vụ. Việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện phải đảm bảo các tiêu chí về cơ cấu nữ, dân tộc, trẻ tuổi... Bên cạnh đó, huyện Bình Liêu tiếp tục tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận ủng hộ trong đồng bào dân tộc, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện rà soát lại những vấn đề chưa được giải quyết triệt để trong nhiều năm qua liên quan tới đất ở, nhà ở, đất sinh hoạt, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, lao động nông thôn. Huyện Bình Liêu, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đề án giao đất giao rừng, gắn với thời gian lộ trình thực hiện, trách nhiệm của các phòng ban và các xã. Đồng thời, phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực thành hàng hóa quy mô lớn, không bị động trong chế biến, tiêu thụ.

Mặt khác, huyện Bình Liêu tập trung sử dụng tốt nguồn vốn đầu tư công trong triển khai các công trình trọng điểm, phục vụ phát triển sản xuất, trong đó ưu tiên công trình tại các địa bàn khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, huyện Bình Liêu là vùng đất giàu bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây là tài sản quý không chỉ cho huyện mà cho cả tỉnh do đó huyện Bình Liêu cần tập trung các giải pháp bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hoá.

Bên cạnh đó, huyện Bình Liêu cần chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng chương trình nâng cao thể trạng, tầm vóc cho trẻ em dân tộc thiểu số. Đồng thời, phát triển y tế cơ sở, năng lực y tế dự phòng và thu hút bác sĩ về làm việc.

Về công tác quản lý nhà nước, huyện Bình Liêu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc. Mặt khác, phối hợp tốt giữa các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.