"Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vững mạnh toàn diện"

Chủ Nhật, 02/02/2020, 14:22 [GMT+7]
.
.

(Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh trả lời phỏng vấn phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh).

- Thưa đồng chí, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được thời gian qua?

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh

+ Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đến nay, BĐBP Quảng Ninh đã trải qua hơn 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đã lập được nhiều chiến công to lớn, sáng ngời phẩm chất cách mạng cao đẹp, ý chí kiên cường. Qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời bình hay thời chiến, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đều nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy truyền thống bất khuất, kiên cường của giai cấp công nhân Vùng mỏ, vượt qua khó khăn thử thách, ngày đêm trụ vững nơi biên cương; bám dân, bám đất, bám đảo, bám địa bàn hoạt động; chiến đấu hy sinh anh dũng lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân trong tỉnh xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng Đông Bắc giàu đẹp của Tổ quốc.

Đặc biệt, thời gian gần đây, BĐBP Quảng Ninh đã ghi được nhiều thành tích, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật, đơn vị đã tham mưu cho tỉnh triển khai Đề án 174 về thí điểm chỉ định, bổ sung đồng chí là đồn trưởng hoặc chính trị viên các Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, thành phố biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020; thí điểm triển khai cán bộ, đảng viên là BĐBP tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí cán bộ biên phòng được tăng cường cho các địa phương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đơn vị cũng đã chủ động quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; nghiên cứu, vận dụng, giảm tối đa các loại giấy tờ, thời gian làm thủ tục đối với người, phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, cảng biển. Qua đó, góp phần quan trọng để tỉnh mở rộng phát triển kinh tế biên mậu và hợp tác kinh tế quốc tế trong khu vực và thế giới. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho 7.215.370 lượt người, 35.118 lượt phương tiện các loại...

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân, từ đó thiết thực xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh ngày càng vững chắc.

-  Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh  đã lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Xin đồng chí khái quát những giải pháp, kết quả về công tác này?

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh trao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh trao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh ở huyện Vân Đồn.

+ Trong các thời kỳ, Đảng ủy BĐBP tỉnh đều đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Trong đó, quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở duy trì thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng; thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy BĐBP tỉnh còn thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm điểm tập thể, cá nhân, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đối với mọi hoạt động của đơn vị.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì ở các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ; phối hợp quản lý, nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới và cán bộ tăng cường cho các xã, phường biên giới, biển đảo; thực hiện nghiêm túc quy định xét duyệt, thẩm định hồ sơ chính trị trong công tác đề bạt cán bộ, tuyển quân, kết nạp đảng... Đặc biệt, Đảng ủy BĐBP tỉnh còn quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân vi phạm. Nhờ đó, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị luôn có lập trường tư tưởng chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

CB,CS Đồn BP Pò Hèn phối hợp với Hội Phụ nữ xã Hải Sơn tuần tra đường biên, cột mốc biên giới.
CB,CS Đồn BP Pò Hèn phối hợp với Hội Phụ nữ xã Hải Sơn (TP Móng Cái) tuần tra đường biên, cột mốc biên giới.

- Để tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp gì trong thời gian tới, thưa đồng chí?

+ Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh sẽ tập trung đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; tập trung xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ chuyên trách nòng cốt quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Đồng thời xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Để thực hiện thắng lợi các nội dung trên, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, đối sách về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương biên giới thực hiện hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, vùng biển đảo của tỉnh.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Chiến (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.