TX Quảng Yên: Đảm bảo chất lượng quy hoạch cán bộ

Thứ Bảy, 15/02/2020, 06:45 [GMT+7]
.
.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, thời gian qua Thị ủy Quảng Yên luôn coi trọng công tác quy hoạch để thực hiện hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.

gg
Chủ tịch UBND TX Quảng Yên trao quyết định Chủ tịch UBND phường Quảng Yên cho đồng chí Hoàng Duy Đông, tháng 11/2019.

Nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2025) và chuẩn bị nguồn cán bộ phục vụ đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ được Thị ủy Quảng Yên thực hiện bám sát hướng dẫn của tỉnh. Trong đó, Thị ủy xác định rõ số lượng nguồn đưa vào quy hoạch, đảm bảo quy hoạch có số lượng bằng 1,5-2 lần số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm theo đúng quy định của Trung ương; không quy hoạch 1 người quá 3 chức danh, không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người. Đồng thời, làm rõ hơn những tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, đối tượng rút ra khỏi quy hoạch và xác định rõ thời điểm phê duyệt quy hoạch để tính tuổi đưa vào quy hoạch hoặc rút khỏi quy hoạch... Công tác này được địa phương triển khai đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có chỉ đạo rất bài bản, cán bộ của Ban đã phối hợp với địa phương hướng dẫn, thẩm định hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Riêng trong quý I/2019, Thị ủy Quảng Yên đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020 là 605 lượt cán bộ (Tỉnh ủy quản lý 28, Thị ủy quản lý 577 lượt cán bộ); giai đoạn 2020-2025 là 652 lượt cán bộ (Tỉnh ủy quản lý 13, Thị ủy quản lý 639 lượt cán bộ). Cũng nhờ thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ và triển khai chính sách cán bộ, cuối năm 2019, Thị ủy Quảng Yên đã bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) là 31 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý  (cấp ủy thị xã bổ sung 2 đồng chí; các xã, phường đưa ra khỏi quy hoạch 13 đồng chí, bổ sung 16 đồng chí). Đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) là 95 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý (rút ra khỏi quy hoạch 40 đồng chí, bổ sung quy hoạch 55 lượt cán bộ xã, phường)...

Đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch được thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ và kịp thời, từ năm 2015 đến nay, TX Quảng Yên chưa có trường hợp cán bộ được giới thiệu bầu cử hoặc bổ nhiệm ngoài quy hoạch đã được phê duyệt; không có trường hợp được giới thiệu bầu cử nhưng đạt kết quả thấp...

g
Đại biểu biểu quyết nhân sự bầu Bí thư Chi bộ thôn 5 (xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên) tại Đại hội, tháng 1/2020.

Trên cơ sở quy hoạch theo từng giai đoạn, Thị ủy Quảng Yên đã chủ động công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức. Hằng năm, UBND thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị đăng ký kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Công tác này được triển khai bám sát mục tiêu kế hoạch đã đề ra; tập trung đào tạo theo quy hoạch bồi dưỡng theo từng chức danh, vị trí việc làm; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn với kỹ năng thực thi công vụ. Tính riêng từ năm 2019 đến nay, thị xã phối hợp tổ chức 30 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho 3.740 học viên. Đồng thời, cử nhiều cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo do tỉnh tổ chức. Nhiều cán bộ không những đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa trình độ theo quy định, mà còn chủ động đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng trình độ đạt trên chuẩn quy định của Trung ương.

Thị ủy Quảng Yên còn chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các xã, phường trên địa bàn. Kết quả kiểm tra, đánh giá hằng năm của Thị ủy cho thấy, bộ máy cấp uỷ, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác quản lý cán bộ được triển khai thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định. Cấp ủy các cấp luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành công việc…

Từ kết quả quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ góp phần đảm bảo nguồn nhân sự chất lượng cho Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Nguyễn Huế

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.