Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ Ba, 11/02/2020, 18:45 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân làm việc với Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để nghe báo cáo về Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tổ chức theo Quy định số 212 ngày 30/12/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và tổ chức Đảng trong cơ quan khối.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Căn cứ Quy định 212-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc cơ quan khối của tỉnh đã xây dựng Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp chức năng nhiệm vụ từng tổ chức.

Về tổ chức Đảng của cơ quan khối cũng dự kiến sắp xếp giảm từ 9 chi bộ trực thuộc xuống còn 4 chi bộ trực thuộc và 2 đảng bộ bộ phận, đảm bảo sự thống nhất trong triển khai công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, việc triển khai mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc dùng chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thể hiện sự chủ động, tính tiên phong và quyết tâm chính trị cao của tỉnh Quảng Ninh, góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với việc sắp xếp tổ chức Đảng của cơ quan khối, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất đến ngày 14/2.

Đối với các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Quy định 212 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các tổ chức hoàn thành đề án, trình Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 12/2. Việc sắp xếp lại phải phát huy cao nhất chức năng và hiệu quả hoạt động của từng tổ chức, cũng như gắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn; tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý, đánh giá cán bộ, công chức với quản lý đảng viên.

Nguyễn Thơm 

.
.
.
.
.
.
.
.