Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Chủ Nhật, 02/02/2020, 08:12 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25) và Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII, TP Móng Cái đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên. Qua đó, tạo ra bước đi đột phá và đúng hướng, phục vụ tốt mục tiêu phát triển thành phố đề ra.

Qua quá trình triển khai thực hiện Đề án 25, TP Móng Cái đã gặt hái được nhiều thành công trong tinh giản bộ máy, biên chế. Từ một thành phố có bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều bộ phận chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ nhiều yếu kém, Móng Cái đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp trong tinh giản bộ máy, biên chế. Qua đó, khắc phục triệt để những bất cập, đưa bộ máy hoạt động trơn tru, hiệu quả.

Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP Móng Cái tập huấn, đào tạo công dân điện tử cho cán bộ đoàn cơ sở.
Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP Móng Cái tập huấn, đào tạo công dân điện tử cho cán bộ đoàn cơ sở.

Thành phố tập trung nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các quy định, hướng dẫn của cấp trên để xây dựng quy chế, quy định, chế độ công tác phù hợp, hiệu quả đối với các mô hình mới; đồng thời quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực để đảm nhiệm những công việc nhất thể hoá chức danh lãnh đạo. Đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: “Với quyết tâm chính trị cao, làm đâu chắc đó, sát thực tiễn cơ sở, BCH Đảng bộ TP Móng Cái đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Đề án 25, Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW một cách quyết liệt, hiệu quả. Quá trình thực hiện Đề án đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án cơ bản đạt và vượt lộ trình đề ra”.

Với quan điểm “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, thành phố đã đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là các khâu lựa chọn, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ đảm bảo quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan. Từ năm 2015 đến nay đã bổ nhiệm 16 chức danh lãnh đạo, quản lý phòng, ban của thành phố; 1 chức danh bầu cử thuộc cấp xã và 17 chức danh viên chức quản lý trường học bằng hình thức thi tuyển hoặc trình bày đề án công tác. Đồng thời, lựa chọn, bố trí 21 trí thức trẻ, có trình độ chuyên môn đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị của thành phố về công tác tại xã, phường để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho thành phố, nhằm đáp ứng ngay nhu cầu cán bộ tại cơ sở, bước đầu đã phát huy tác dụng, hiệu quả hoạt động. Đến nay cơ bản các trí thức trẻ phát huy năng lực, chuyên môn, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tại cơ sở.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo TP Móng Cái tiếp công dân, ngày 15/11/2019.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo TP Móng Cái tiếp công dân, ngày 15/11/2019.

Cùng với đó, thành phố cũng đã vận dụng, thực hiện chủ trương không bố trí cán bộ là người địa phương đảm nhiệm các chức vụ Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường. Đến nay có 17/17 xã, phường Bí thư cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND không phải người địa phương, qua đó cơ bản khắc phục được tình trạng cục bộ, né tránh, nể nang trong thực thi công vụ của cán bộ, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở cơ sở.

Trước khi triển khai thực hiện Đề án 25, TP Móng Cái có 103 cơ quan, đơn vị và 15 tổ chức hội với tổng biên chế được tỉnh giao là 1.863, số sử dụng là 2.010, vượt 147 hợp đồng lao động làm việc ở các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp. Từ khi triển khai thực hiện Đề án 25 đến nay, Móng Cái đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc ngành Y tế như: Thành lập Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái với TTYT TP Móng Cái, chuyển Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố về TTYT thành phố; chuyển nhân lực làm công tác Dân số - KHHGĐ các xã, phường về trạm y tế xã, phường... Tiến hành cập nhật, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Thực hiện theo mô hình này đã giảm 1 đầu mối đơn vị và giảm 6 biên chế, giảm 1 cấp trưởng, 1 cấp phó. Tiếp nhận 17/17 trạm y tế xã, phường về UBND thành phố quản lý.

Thực hiện Ddề án 25, Móng Cái giảm 3 trường học và 26 điểm trường, chất lượng giáo dục được nâng lên. Trường Tiểu Học
Thực hiện Đề án 25, Móng Cái giảm 3 trường học và 26 điểm trường, chất lượng giáo dục được nâng lên. Trong ảnh: Trường Tiểu học Ka Long được đầu tư đưa vào hoạt động từ năm học 2018-2019.

Đồng thời, thành phố cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp, các trung tâm như: Thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở tiếp nhận Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật thuộc Sở NN&PTNT kết hợp với bộ phận khuyến nông của Phòng Kinh tế đang đảm nhận. Sáp nhập BQL Bến và phương tiện trên sông biên giới vào BQL Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố... Móng Cái cũng đã thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, cho thôi việc, nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và giải quyết nghỉ chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ tổng số 264 người. Đồng thời đã kiện toàn, sáp nhập 3 cơ quan, đơn vị; giảm 3 trường học và 26 điểm trường; giảm 2 thôn, khu phố; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của 5 phòng, ban quản lý nhà nước; chuyển chức năng, nhiệm vụ y tế học đường của 30/30 trường học về trạm y tế xã, phường; luân chuyển ngang 11 chức danh lãnh đạo chủ chốt giữa các phường, xã.

Cùng với đó, cấp uỷ, chính quyền thành phố chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình thực tiễn, phát hiện tiềm năng, thế mạnh, thách thức, khó khăn, hạn chế, mâu thuẫn, yếu kém của địa phương; đưa ra các giải pháp phù hợp, có hiệu quả trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương. Nhất thể hóa chức danh 101/101 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố; 17/17 xã, phường đã tổ chức kiện toàn khối dân vận cơ sở, thành lập và đưa vào sử dụng 101 tổ dân vận ở 101 thôn, khu phố. Đây là bước đổi mới phương thức hoạt động của Khối dân vận xã, phường và Tổ dân vận thôn, khu phù hợp, đồng bộ với Cơ quan Khối của thành phố... Thực hiện tốt việc giao quyền tự chủ 100% kinh phí đối với 3/3 đơn vị sự nghiệp công lập. Quan tâm thu hút đầu tư chuyển đổi mô hình hợp tác công - tư đem lại hiệu quả thiết thực, giảm biên chế và kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án đề ra, Móng Cái sẽ đổi mới cách làm từ thành phố tới cơ sở, thực hiện mỗi phần việc phải có kế hoạch, lộ trình, con số, kết quả cụ thể, “làm đâu chắc đó”, sâu sát tình hình nhân dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và đổi mới trong toàn hệ thống. Như thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP từ năm 2018 đến năm 2021 là 38 biên chế.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng BTC trao giải nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức sân khấu hóa.cho 2 đội thi: Xã Hải Tiến và phường Trà Cổ.
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn cùng BTC trao giải nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức sân khấu hóa cho 2 đội thi: Xã Hải Tiến và phường Trà Cổ, tháng 12/2019.

Đồng thời, thực hiện thống nhất quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế trong toàn hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế; vai trò quản lý và điều hành của chính quyền; giám sát của HĐND. Tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trước mắt, cần tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII đề ra; chuẩn bị đảm bảo các điều kiện phục vụ và tổ chức tốt việc bầu cử trưởng thôn, khu nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2020 là “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”.


Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.