"Động lực để ngành Thuế hoàn thành mọi nhiệm vụ"

Thứ Bảy, 01/02/2020, 16:23 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng quyết định nguồn lực của địa phương và góp phần quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Cao Ngọc Tuấn (ảnh), Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

- Xin đồng chí cho biết, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành hợp nhất các Chi cục Thuế từ khi nào?

+ Trong những năm qua, Cục Thuế Quảng Ninh luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, quyết định mọi thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Chính vì thế, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện công tác xây dựng Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng. Thường xuyên giáo dục công chức, đảng viên ngành thuế về ý thức trách nhiệm công chức thuế, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tư tưởng, lối sống; xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm.

Công tác phát triển Đảng được chú trọng, từ 120 đảng viên năm 2015 đã tăng lên hơn 500 đảng viên năm 2019. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, dân chủ ở cơ sở được phát huy, tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng luôn ổn định.

Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND  tỉnh và Tổng cục Thuế tập trung lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm “minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”.

Đồng thời chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, vai trò gương mẫu của Đảng viên, qua đó, đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về thuế; thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch được giao.

- Mấy năm gần đây, Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh đã có những thay đổi lớn về tổ chức như nâng cấp Đảng bộ, thành lập các Chi cục thuế khu vực... Đồng chí có thể chia sẻ về những đổi thay này?

+ Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngay trong tháng 5/2018, Cục Thuế đã chủ động hoàn thiện “Đề án hợp nhất các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực” báo cáo Tổng cục Thuế. Ngày 06/9/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quyết định số 1150-QĐ/TU và Quyết định số 1151-QĐ/TU về phê duyệt Đề án và thành lập Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Và trong năm 2019, Cục Thuế Quảng Ninh hợp nhất 5 chi cục thuế: Hạ Long, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô thành 2 chi cục thuế khu vực gồm: Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ và Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô.

Ngay khi có quyết định thành lập, Đảng ủy Cục Thuế đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2018-2020). Trong đó tập trung vào các nội dung về: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tuyên truyền về thuế và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế; thực hiện tốt chương trình cải cách và hiện đại hóa của ngành; tham mưu thường xuyên, liên tục và kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, để lãnh đạo, chỉ đạo Cục Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn ngành, nhằm mục tiêu hoạt động có hiệu quả, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các Chi cục thuế khu vực cũng nhanh chóng ổn định hoạt động, tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao.

Từ khi thành lập Đảng bộ Cục Thuế và hợp nhất Chi cục Thuế đến nay, ngành Thuế tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được một số thành tựu nổi bật như: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao (số thu ngân sách nhà nước nội địa cao hơn năm trước trên 10%). Công tác đoàn kết nội bộ được thống nhất, công chức và người lao động nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn. 

Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.
Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

- Xin đồng chí cho biết, yếu tố quan trọng nhất để đạt được những thành tựu trên là gì?

+ Để đạt được những thành tựu trên, Đảng ủy Cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu, song tập trung vào yếu tố quan trọng nhất, đó là yếu tố con người, cụ thể là: Việc sắp xếp, bố trí công chức Cục Thuế đã thực hiện công tâm, khách quan, minh bạch và đảm bảo các tiêu chí quy định. Vì vậy, không gây bức xúc trong nội bộ, kể cả trường hợp do hợp nhất lãnh đạo cấp trưởng phải bố trí xuống cấp phó.

Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn ngành. Đồng thời, Cục Thuế đã đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để giao lưu, gắn kết, tạo không khí phấn khởi trong công chức và người lao động.

- Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Cục Thuế sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm gì trong thời gian tới?

+ Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Cục Thuế sẽ tập trung bám sát phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2018-2020 mà Đảng ủy Cục Thuế đã xây dựng thời điểm thành lập Đảng bộ. Trong đó chú trọng việc xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống của ngành, của đơn vị nhằm phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ.

Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ công chức thuế có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có năng lực thực tiễn, có phương pháp làm việc hiện đại, nắm vững, sử dụng thành thạo các hệ thống phần mềm nghiệp vụ và trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa quản lý thuế với phương châm “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Minh Đức (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.