Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh

Thứ Sáu, 21/02/2020, 08:06 [GMT+7]
.
.

Năm 2020, Quảng Ninh chọn chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ - cái nôi đào tạo cán bộ cho tỉnh đã có những giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Toàn cảnh Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.
Toàn cảnh Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Đỗ Phương

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ là một trong những cơ sở được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ năm 2017 đến nay nhà trường đã tổ chức 744 lớp cho hơn 50.000 lượt học viên. Thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đã góp phần từng bước nâng cao trình độ lý luận, cập nhật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC. Bên cạnh đó cũng góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng theo nhu cầu của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chung của tỉnh.

Bà Bùi Thúy Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Để thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh, trường xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm đó là nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trước tiên, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, bao gồm đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường và tham mưu cho tỉnh trong công tác lựa chọn mời các báo cáo viên thỉnh giảng phù hợp với các chuyên đề. Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà trường sẽ tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, kiến thức thực tế; vững vàng về tư tưởng, có đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy cho phù hợp với mô hình hoạt động và Quy định số 04-QĐi/TU ngày 5/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, nhằm phát huy cao độ năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ phục vụ cho công tác của nhà trường. Tiếp tục cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, nâng cao trình độ về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng đào tạo tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường có uy tín.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ vừa được đầu tư xây mới để phục vụ việc dạy và đào tạo cán bộ.
Từ năm 2017 đến nay Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức 744 lớp cho hơn 50.000 lượt học viên.

Trường cũng tăng cường các hoạt động nghiên cứu thực tế cho giảng viên và thường xuyên được tham dự các chương trình làm việc, hội nghị, các đoàn kiểm tra giám sát của tỉnh để tích luỹ, nâng cao kiến thức thực tế vận dụng vào các bài giảng. Tăng cường các hoạt động tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các hoạt động khoa học từ đó nâng cao trình độ chuyên môn. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cho biết thêm: Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ, trường tiếp tục làm tốt công tác quản lý chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đánh giá học viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo cán bộ toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa kết quả học tập, rèn luyện và ý thức tổ chức kỷ luật của học viên. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, các sở, ngành và địa phương để tham mưu cho tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các lớp theo kế hoạch được giao hằng năm, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Thanh Hằng

Tin liên quan

.
.
.
.
Tin khác
    .
  • Ba Chẽ: Chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới