Đảng bộ BĐBP tỉnh: Đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng

Thứ Bảy, 01/02/2020, 12:48 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ANBGQG trong tình hình mới, BĐBP tỉnh gặp không ít khó khăn, thách thức. Đó là: Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng triệt để những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội bằng các hình thức “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trên khu vực biên giới của tỉnh, hoạt động của các loại tội phạm luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường.

Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ ANBGQG ngày càng cao, đòi hỏi các cấp ủy, chỉ huy trong lực lượng BĐBP tỉnh phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó, không ngừng củng cố trận địa tư tưởng cho bộ đội, giúp mọi CBCS trong đơn vị giữ vững phẩm chất cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những hành vi móc ngoặc, cám dỗ của các loại đối tượng.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng một cách thường xuyên, liên tục. Đặc biệt là thực hiện Quyết định số 2677/QĐ-BQP ngày 23/7/2013 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kịp thời ban hành hàng loạt các chỉ thị, nghị quyết để triển khai sát với thực tiễn của đơn vị và đưa nội dung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng vào nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung giáo dục bảo đảm hài hòa khối lượng kiến thức tổng hợp để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính tổ chức, tính kỷ luật của bộ đội. Trong đó, coi trọng quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, của lực lượng BĐBP và của đơn vị.

Tiêu biểu, trong năm 2019, thực hiện chỉ đạo của BĐBP tỉnh, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh đã triển khai có hiệu quả mô hình “Tổ 3 người” được tổ chức ở các tổ đội công tác nhằm chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, công tác. Các đơn vị cũng đã triển khai có hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”.

Theo đó, thứ 2 hàng tuần, các đơn vị đều dành thời gian từ 40 đến 60 phút để CBCS đơn vị tìm hiểu, thảo luận, trả lời các câu hỏi của tổ tư vấn chính trị, pháp luật của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh gửi đến; đồng thời phổ biến câu hỏi của tuần kế tiếp cho CBCS nghiên cứu, chuẩn bị câu trả lời vào tuần tiếp theo. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho CBCS trong đơn vị, đồng thời, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Với những cách làm trên, hằng năm, quân số tham gia học tập chính trị của đơn vị đạt trên 98%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80% khá, giỏi. Qua đó, góp phần làm cho tình hình nội bộ đơn vị ổn định, CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển đảo trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, lực lượng chính quy, tinh nhuệ hiện đại

Cán bộ biên phòng hướng dẫn người dân cách phân biệt tiền giả
Cán bộ biên phòng hướng dẫn người dân xã Bắc Sơn (TP Móng Cái) cách nhận biết tiền giả.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, Đảng ủy BĐBP tỉnh còn quan tâm lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng; thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy BĐBP tỉnh còn thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc quy trìn

h kiểm điểm tập thể, cá nhân, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đối với mọi hoạt động của đơn vị.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ; phối hợp quản lý, nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới và cán bộ tăng cường cho các xã, phường biên giới, biển đảo; thực hiện nghiêm túc quy định xét duyệt, thẩm định hồ sơ chính trị trong công tác đề bạt cán bộ, tuyển quân, kết nạp đảng...

Đặc biệt, Đảng ủy BĐBP tỉnh còn quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đơn vị cũng đã chủ động quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; nghiên cứu, vận dụng, giảm tối đa các loại giấy tờ, thời gian làm thủ tục đối với người, phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, cảng biển. Qua đó, góp phần quan trọng để tỉnh mở rộng phát triển kinh tế biên mậu và hợp tác kinh tế quốc tế trong khu vực và thế giới.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Từ đó thiết thực xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh ngày càng vững chắc.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.