Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ: Sự chuẩn bị cấp thiết

Thứ Tư, 05/02/2020, 08:07 [GMT+7]
.
.

Cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, lý luận chính trị cho cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp chính quyền trong tỉnh thời gian qua cũng là bước chuẩn bị quan trọng tiến tới đại hội đảng các cấp. Qua đó, để lựa chọn được những người có đức, có tài đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện; đúng quy trình, quy định, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của địa phương.

g
Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh khai giảng tháng 9/2019. Ảnh: Dương Hương

Những năm qua, Quảng Ninh hết sức quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực của tỉnh. Tỉnh đã xây dựng và triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực Quảng Ninh đến năm 2020 (Đề án 293) với những mục tiêu, giải pháp phù hợp, thiết thực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm là cập nhật kiến thức cán bộ đương nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, đội ngũ chuyên viên sâu các ngành, lĩnh vực tỉnh cần.

Các cơ quan nòng cốt như Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng chủ động rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo bồi dưỡng theo hướng tập trung đối với đội ngũ cán bộ chuyên sâu, tham mưu trực tiếp trong các ngành, lĩnh vực phát triển, trọng tâm, trọng yếu của tỉnh, như: Du lịch, dịch vụ, ngoại ngữ, quản trị công, thủy sản, môi trường, công nghệ thông tin...

Tính riêng năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 184 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có 177 lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước cho trên 10.200 học viên; 7 lớp bồi dưỡng tại Pháp, New Zealand, Thụy Sỹ, Singapore, Trung Quốc cho 161 học viên. Các chương trình đào tạo ngày càng chuyên sâu, bồi dưỡng kỹ năng công tác gắn với chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin, các lĩnh vực mà tỉnh tập trung chỉ đạo. Đặc biệt, các cơ sở đào tạo đã chú trọng xây dựng và triển khai tốt chương trình nghiên cứu thực tế hoặc bố trí hợp lý thời gian thực hành trao đổi, thảo luận, tương tác giữa học viên, giảng viên. Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh năm 2020, dự kiến tổ chức 174 lớp, với tổng số 10.404 học viên, với tổng kinh phí thực hiện trên 52 tỷ đồng. Trong đó có 6 lớp đào tạo bồi dưỡng nước ngoài và 168 lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước.

Cán bộ Trung tâm HCC TP Hạ Long giải quyết TTHC cho công dân. (tháng 1/2020)
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết TTHC cho công dân. (Ảnh chụp tháng 1/2020)

Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh thường xuyên chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh kịp thời, hiệu quả. Để đáp ứng tốt những yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tỉnh Quảng Ninh đầu tư 350 tỷ đồng xây dựng trụ sở mới cho Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tại phường Minh Thành, TX Quảng Yên. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn theo tiêu chí trường chính trị chuẩn đã đáp ứng yêu cầu làm việc, học tập, sinh hoạt của giảng viên, học viên. Năm 2019, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức hơn 200 lớp, với trên 14.000 học viên, bao gồm các lớp trung cấp lý luận chính trị, liên kết đào tạo cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước và các lớp liên kết đào tạo đại học văn bằng 2, các lớp ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu xã hội.

Với những giải pháp trên, đội ngũ cán bộ từ tỉnh xuống cơ sở, đã được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều giải pháp sát thực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Qua đó, đảm bảo nguồn nhân sự chất lượng cho đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 và thời kỳ đẩy mạnh đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ của đất nước và của tỉnh.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.