Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Nhất thể hóa bí thư chi bộ, trưởng thôn: Thành công của Quảng Ninh

Thứ Hai, 17/02/2020, 08:03 [GMT+7]
.
.

Đến nay, 1.542 thôn, khu (đạt 100%) đã hoàn thành đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Thành công lớn của đại hội là 100% trưởng các thôn, khu được bầu làm bí thư chi bộ, góp phần đưa tỉnh Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu thực hiện 100% nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

Tân Bí thư chi bộ, trưởng khu 6 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) tuyên truyền đến người dân trong khu công tác phòng, chống dịch Covid - 19/
Tân Bí thư chi bộ, Trưởng khu 6, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) tuyên truyền đến người dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 28/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020. Để đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương với quan điểm trong nhiệm kỳ 2020-2022, 100% thôn, khu thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu.

Đầu năm 2020, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, hiện số thôn, khu trên địa bàn tỉnh giảm còn 1.542. Đến ngày 5/2/2020, 1.542 thôn, khu đã hoàn thành công tác đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, 100% trưởng các thôn, khu đều được bầu làm bí thư chi bộ với số phiếu bầu cao tuyệt đối.

Có thể khẳng định, việc thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu thành công là do chủ trương này được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ, tin tưởng cao, bởi những bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu trong những năm qua đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, có nhiều đóng góp trong duy trì, giữ vững, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến xây dựng xã, phường, giải quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở...

Đảng viên chi bộ khu 1 (phường Trưng Vương, TP Uông Bí) bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ khu nhiệm kỳ 2020-2022, ngày 18/1/2020.
Đảng viên chi bộ khu 1, phường Trưng Vương (TP Uông Bí) bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, ngày 18/1/2020.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2022, việc lựa chọn và giới thiệu người ứng cử của cấp ủy cơ sở được lựa chọn kỹ càng, chất lượng. Những người được lựa chọn giới thiệu đều có uy tín với dân, với Đảng và tích cực trong các hoạt động, phong trào ở cơ sở. Những bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu được cán bộ, đảng viên, nhân dân kỳ vọng sẽ là hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, là "cánh tay nối dài" của Đảng, luôn gần dân, sát dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân và thực hiện trực tiếp các chính sách, quyết định của các cấp đến từng hộ dân, mang lại hiệu quả hơn nữa.

Là tân bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu vừa trúng cử nhiệm kỳ 2020-2022, ông Bùi Văn Huấn, Bí thư chi bộ, Trưởng khu 6, phường Hồng Hà (TP Hạ Long), cho biết: Với cương vị vừa là trưởng khu vừa là bí thư chi bộ, ngoài vinh dự ra thì trách nhiệm sẽ nâng lên gấp đôi. Tôi sẽ cùng với ban chi ủy lựa chọn các công việc quan trọng sát với tình hình thực tế trong khu để triển khai thực hiện. Với sự lãnh đạo của chi bộ, sự vào cuộc của các chi hội đoàn thể, tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ sự kỳ vọng của nhân dân, đảng viên.

Việc hoàn thành mục tiêu nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu tiếp tục khẳng định thành công của Quảng Ninh trong việc tinh giản và nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền. Qua đó, không chỉ thể hiện sự đổi mới của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, mà còn phù hợp với chủ trương chung của Trung ương với mục tiêu đưa Đảng với dân gần nhau hơn; đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đến được với nhân dân.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.