Bình Liêu: Nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên

Thứ Tư, 05/02/2020, 11:00 [GMT+7]
.
.

Phát huy vai trò là cầu nối của Đảng với nhân dân, thời gian qua, huyện Bình Liêu luôn chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở, đảm bảo về chất lượng và số lượng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

1
Lãnh đạo huyện Bình Liêu trò chuyện với người dân thôn Ngàn Vàng Trên (xã Đồng Tâm) về đại hội đảng các cấp.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy quan tâm công tác rà soát, kiện toàn tổ chức và nâng cao hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện; đảng ủy các xã, thị trấn kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã. Đến nay, ở tất cả các tổ chức cơ sở đảng của huyện đều có báo cáo viên, tuyên truyền viên, đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định.

Bình Liêu hiện có 30 báo cáo viên cấp huyện, là những đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các cơ quan tuyên truyền, các cơ quan đoàn thể huyện, bí thư các đảng bộ cơ sở.

Trong đó nữ chiếm 24,1%; dân tộc thiểu số chiếm 75,8%, chủ yếu là những người có nhiều năm kinh nghiệm công tác; trên 45 tuổi chiếm 75,8%; trình độ từ đại học trở lên chiếm 96,5%, trình độ cao cấp lý luận chính trị 79,3%, đáp ứng được nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Các xã, thị trấn có 104 báo cáo viên, tuyên truyền viên, là những đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy, trưởng các đoàn thể, cán bộ tuyên truyền, bí thư một số chi bộ trực thuộc đảng ủy. Trong đó nữ chiếm 34,6%; dân tộc thiểu số chiếm 95,2%; từ 30-45 tuổi chiếm 46,1%; từ 45 tuổi trở lên chiếm 50,9%; trình độ từ đại học trở lên chiếm 33,6%; trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 52,9%; trình độ lý luận chính trị (chủ yếu là trung cấp) chiếm 81,7%.

Đội ngũ báo cáo viên cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền do huyện tổ chức. Năm 2019, huyện mở được 22 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên đề với 1.632/1.824 học viên tham gia, đạt tỷ lệ trên 89%.

Huyện phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (C239) với 95 học viên được cấp bằng tốt nghiệp; lớp đại học luật - kinh tế  cho 62 học viên. Huyện tiến hành điều tra, thu thập thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thôn, bản miền núi, biên giới, vùng khó khăn, biên giới của huyện.

2
Huyện ủy Bình Liêu phố hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện.

Thông qua tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của huyện đã phát huy khá tốt vai trò là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, sự kiện trong nước, trong tỉnh, trong huyện đến đông đảo nhân dân.  

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả; mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động có hệ thống, đồng bộ.

Ngoài ra, với việc chủ động, tích cực nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có tác động đến các chính sách, quyền lợi của tổ chức, cá nhân, góp phần giúp cấp ủy có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, giải quyết những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm.

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện hoạt động có hiệu quả, ngày càng linh hoạt, phương thức thực hiện phong phú cả về hình thức lẫn nội dung. Nội dung của các kỳ sinh hoạt báo cáo viên nhìn chung đảm bảo tính thời sự, chính xác và sinh động; thông tin đúng định hướng, đúng tư tưởng, quan điểm của Đảng.

Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, xã, trên cơ sở tiếp thu thông tin từ tỉnh, kết hợp với việc sưu tầm, tổng hợp tư liệu có chọn lọc, cân nhắc nội dung trên các lĩnh vực, gắn với tình hình thế giới, trong nước, địa phương, chương trình thông tin hằng kỳ đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Thông qua công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết rõ hơn về tình hình thế giới, trong nuớc, trong tỉnh, trong huyện; góp phần làm rõ và thông tin một cách chính xác, định hướng các vấn đề nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm cũng như các vấn đề về thời sự, kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng, công tác đối nội, đối ngoại và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và huyện.

Trên cơ sở đó, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy truyền thống tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực và sự nhất trí cao, góp phần vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

3
Thông qua các lớp tập huấn, nhiều mô hình kinh tế của người dân huyện được xây dựng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhằm góp phần cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phát hành Trang tin nội bộ của huyện đến các chi, đảng bộ cơ sở. Nội dung các bản tin luôn được quan tâm đổi mới, các tin, bài đã bám sát thực tiễn, có nhiều bài viết sâu, mang tính lý luận, nội dung thông tin được chọn lọc có chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thông tin ở cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục có hiệu quả những tồn tại hạn chế, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Liêu tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí, chức năng của hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng thời, huyện tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên để đội ngũ này phát huy vai trò, thật sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Hoàng Gái (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)


 

.
.
.
.
.
.
.
.