Thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã

Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra

Thứ Ba, 14/01/2020, 11:14 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tiếp tục được chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện tốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

22
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Trưng Vương (TP Uông Bí).

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý theo hướng cụ thể, gần dân, vì dân phục vụ. Các nội dung dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và giám sát ngày một nhiều hơn, nhất là việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, kế hoạch, quy hoạch, bồi thường GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của người dân.

Phường Trưng Vương (TP Uông Bí) là một trong những địa phương luôn đi đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Trưng Vương vào đầu giờ chiều một ngày tháng 1/2020, chúng tôi thấy rất nhiều người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ làm việc ở đây rất nhiệt tình, trách nhiệm, niềm nở hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác.

Tại đây niêm yết đầy đủ quy chế làm việc, danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, quy định mức thu nộp lệ phí hành chính; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4...

Phường cũng công khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo quy định; nội dung nhân dân bàn, quyết định, tham gia ý kiến, giám sát. Đặc biệt trong năm 2019, thực hiện chủ trương sáp nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương, địa phương đã chủ động tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời chủ trương sáp nhập; niêm yết danh sách cử tri để tổ chức lấy ý kiến, đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự theo quy định. Nhờ đó cán bộ, người dân của 2 địa phương đều đồng thuận cao với tỷ lệ 93,6% cử tri đồng ý.

Trong năm 2019, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tập trung mở rộng QCDC, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia bàn bạc, thảo luận, trực tiếp quyết định về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất, chung tay xây dựng của cả người dân. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh đã có 5/13 địa phương cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 90/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 1,2% còn 0,59%.

Xác định rõ vai trò của công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng góp phần quan trọng trong thực hiện QCDC tại địa phương, hoạt động của ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và ban giám sát đầu tư của cộng đồng không ngừng phát huy tốt vai trò trong nâng cao chất lượng giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Năm 2019, 186 ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn đã tổ chức 441 cuộc thanh tra, giám sát; qua thanh tra đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 73 vụ việc. Toàn tỉnh thành lập 557 ban giám sát đầu tư của cộng đồng, đã tổ chức giám sát 976 cuộc, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 130 vụ việc.

22
Thủ tục hành hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai tại phường Phong Cốc (TX Quảng Yên).

Đặc biệt, trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo hướng phát huy dân chủ, công khai, bảo đảm tiến độ, tạo sự đồng thuận và thể hiện nguyện vọng của nhân dân với kết quả đồng thuận ủng hộ cao. Qua lấy ý kiến có 98,55% số cử tri đồng ý việc nhập Hoành Bồ vào TP Hạ Long; số cử tri đồng ý phương án sáp nhập một số xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 92-97%.

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 2/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở; chất lượng mọi mặt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao đạo đức công chức và kỷ luật công vụ, liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân.

Phạm Tăng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.