Đảng bộ Than Quảng Ninh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ Bảy, 11/01/2020, 10:05 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong tình hình sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn phải đối mặt với không ít khó khăn, song Đảng bộ TQN đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đạt nhiều kết quả quan trọng.

22
Khai thác than tại Công trường cơ giới hóa 1,2 triệu tấn than/năm, Công ty CP Than Hà Lầm.

Nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, Đảng bộ TQN đã cùng Tập đoàn lãnh đạo tháo gỡ khó khăn và duy trì điều hành sản xuất phù hợp, giữ vững việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ TQN đã chủ động phối hợp thực hiện nhiều giải pháp ổn định sản xuất, chuyển hướng sản xuất và tiêu thụ loại than có chất lượng, giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã định hướng cho các chi, đảng bộ trực thuộc phát triển sản xuất gắn đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào khai thác than, thay thế dần công nghệ lạc hậu. Trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, các loại hình chống neo trong đào lò, cơ giới hoá trong khâu khai thác hầm lò tại 2 lò chợ cơ giới hóa công suất 1,2 triệu tấn/năm tại Công ty CP Than Hà Lầm giúp đơn vị tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đảng bộ cơ sở cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án phục vụ nâng cao năng lực sản xuất theo đúng kế hoạch, như: Đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -150 của Công ty Than Mạo Khê; đầu tư khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV; khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -35 khu Lộ Trí của Công ty Than Thống Nhất; khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh… 

Những định hướng, giải pháp trên đã giúp các đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ TQN nhanh chóng vượt qua khủng hoảng và đạt được kết quả rất ấn tượng. Các chỉ tiêu trong sản xuất, kinh doanh của Đảng bộ TQN đã đóng góp lớn vào sự phát triển chung của toàn Tập đoàn. Giai đoạn 2016-2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất ước đạt 187,9 triệu tấn, than sạch hơn 150 triệu tấn than sạch, giảm 18 triệu tấn than sạch so với giai đoạn 2011-2015 (do thị trường có biến động, than tồn kho cao, nên TKV đã điều chỉnh giảm sản lượng của toàn ngành). Tuy nhiên, than tiêu thụ của Tập đoàn ước đạt gần 200 triệu tấn, tăng 7,4 triệu tấn so với giai đoạn 2011- 2015; doanh thu toàn Tập đoàn đạt gần 600.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu than ước đạt hơn 320.000 tỷ đồng, tăng 20% so với giai đoạn 2011-2015. Năm 2019, thu nhập bình quân của người lao động trong Tập đoàn đạt 11,82 triệu đồng/tháng, trong đó công nhân hầm lò thu nhập bình quân đạt 1 triệu đồng/người/ngày; số thợ mỏ có mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm ngày một tăng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TQN chú trọng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị. Đảng bộ xác định, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng là nhiệm vụ quan trọng, một trong những yếu tố quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với mỗi doanh nghiệp, đơn vị. Từ đó, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cơ sở phù hợp với mô hình tổ chức từng thời kỳ.

22
Lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh tuyên dương các đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2019.

Đặc biệt, khắc phục bất cập mô hình tổ chức của Đảng bộ, Đảng ủy TQN xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/ĐU về “Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng bộ Than Quảng Ninh”. Kết quả đầu nhiệm kỳ, nhất thể hóa đạt 48,8%; đến nay bí thư cấp ủy đồng thời là giám đốc/thủ trưởng đơn vị ở 34/41 đơn vị, đạt 83%. Các chi bộ trực thuộc cũng đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng các phòng, ban, quản đốc tại 934/955 chi bộ.

Để tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, Đảng bộ TQN đã phối hợp với Tập đoàn tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017-2020. Theo đó, chỉ đạo sắp xếp lại mô hình tổ chức các chi, đảng bộ cơ sở, sắp xếp lại các đơn vị, các phòng ban, phân xưởng theo mô hình mẫu. Đến nay, TKV đã tiến hành sáp nhập Công ty Than Hồng Thái vào Công ty Than Uông Bí; Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 và Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II hợp nhất thành Công ty Xây lắp mỏ; Công ty Kho vận Hòn Gai sáp nhập vào Công ty Tuyển than Hòn Gai… Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trong nhiệm kỳ, Tập đoàn giảm 24.000 lao động. Lực lượng lao động giảm nhưng năng lực sản xuất, kinh doanh đảm bảo, đáp ứng sản lượng than cung cấp cho thị trường, an ninh năng lượng quốc gia.

Với những nỗ lực đó đã từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phạm Tăng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.