Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề

Thứ Hai, 13/01/2020, 14:07 [GMT+7]
.
.

Chủ động, kịp thời trong hoạt động được Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh xác định là yếu tố quan trọng đem lại hiệu quả công việc. Vì vậy, Ban đã bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh để chủ động tổ chức giám sát, khảo sát và thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện có sự điều chỉnh linh hoạt, do vậy các hoạt động luôn đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

Để thực hiện được những nội dung giám sát, hàng năm, Ban đã tiến hành thu thập thông tin về lĩnh vực, các nội dung cần giám sát thông qua các hình thức như: Đề nghị các thành viên Ban đề xuất những vấn đề, nội dung quan trọng, bức xúc thuộc lĩnh vực của Ban đảm nhiệm cần tiến hành giám sát; thông qua việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những vấn đề được cử tri ở nhiều địa phương quan tâm, kiến nghị. Trên cơ sở đó, báo cáo, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chọn lọc, và trình HĐND tỉnh thông qua. Về công tác chuẩn bị trước khi giám sát, Ban đã xác định được mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi giám sát, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan, yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo, họp Đoàn giám sát để phân công nhiệm vụ cho thành viên đoàn giám sát. Việc xây dựng đề cương giám sát, yêu cầu các cơ quan chịu sự giám sát báo cáo theo đề cương, theo nội dung trong quá trình chuẩn bị giám sát.

Đoàn giám sát do Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh làm trưởng đoàn  giám sát về ATTP tại Chợ Hạ Long I
Đoàn giám sát do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về ATTP tại Chợ Hạ Long I.

Trong quá trình tiến hành giám sát, kết hợp việc nghe báo cáo với đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, giám sát trực tiếp và toàn diện, có sự so sánh đối chiếu kết quả thực hiện với các quy định hiện hành của nhà nước, Nghị quyết của HĐND để từ đó rút ra được những kết luận đúng, khách quan.

Việc tổng hợp báo cáo kết quả giám sát phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, toàn diện và có sự thống nhất của thành viên đoàn giám sát với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Về tổ chức giám sát, Ban thường lựa chọn giám sát từ dưới lên: Tiến hành giám sát trực tiếp tại cơ sở trước, sau đó mới tiến hành giám sát tại các cơ quan có liên quan, do đó nhiều vấn đề thuộc nội dung giám sát được phân tích, đánh giá toàn diện và sâu sắc hơn. 

Qua giám sát các chuyên đề của Ban cũng đã có một số ý kiến với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan xem xét, rà soát để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn cuộc sống. Điển hình như: Đã kiến nghị bổ sung nguồn vốn đầu tư 10 dự án trường học thuộc 6 huyện để đảm bảo tiêu chí chương trình 135 và đẩy nhanh tiến độ Đề án 196. Đặc biệt trong năm 2019, Ban đã thực hiện việc giám sát chuyên đề lớn về ATTP, theo đó đã giám sát trực tiếp tại 7 địa phương; khảo sát ngẫu nhiên tại 100 cơ sở thuộc các loại hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trên cơ sở giám sát, đoàn đã kịp kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ngành khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về ATTP. Sau cuộc giám sát, đoàn đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp cuối năm 2019.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND phường Xuân Sơn, TX Đông Triều về công tác quản lý nhà nước ATTP.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND phường Xuân Sơn, TX Đông Triều về công tác quản lý nhà nước ATTP. Ảnh: Cao Quỳnh

Ngoài việc thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề, Ban đã chủ động nắm tình hình và triển khai 9 cuộc khảo sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm mới phát sinh, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh và công tác thẩm tra của Ban tại các kỳ họp như: Khảo sát một số cơ sở giáo dục ngoài công lập; khảo sát thực hiện chính sách an sinh xã hội và chi trả trợ cấp Tết Nguyên đán 2019 cho các đối tượng chính sách; khảo sát tình hình quản lý dạy thêm, học thêm tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh...

Từ những kết quả đã đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội xác định tiếp tục chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt kế hoạch công tác hằng năm, đóng góp tích cực vào chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng và góp phần thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiểu Trân

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.